Spoločné stanovisko diplomatickej komunity k rovnakým právam pre LGBTI+ komunitu

Ako medzinárodní priatelia a partneri Slovenska sa pripájame k oslave LGBTI + Pride a opätovne potvrdzujeme náš záväzok chrániť a brániť ľudské práva všetkýchľudí. Pridepochod v Banskej Bystrici 20. júna, ako aj virtuálne podujatia Pride v Bratislave 25. júla a v Košiciach22. augusta, spolu s ďalšími Pride podujatiami, oslavujú dôležité spoločenské prínosy LGBTI + osôb a prejavujú úctu všetkýmľuďom. Dúfame, že tieto udalosti budú naďalej prispievať k pozitívnym postojomv spoločnosti vočičlenom LGBTI + rodín,susedom, kolegom a priateľom.Každý sa rodí slobodný a rovný v dôstojnosti a právach bez akéhokoľvek rozdielu, ako sa uvádza vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Naše vlády uznali túto základnú pravdu a jasne stojíme za LGBTI + komunitou a právom všetkých osôb uplatňovať svoje univerzálne slobody. Zdieľame taktiež zásady Charty základných práv Európskej únie, ktorá zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.Uznávame dôležité prínosy LBGTI + osôb pre spoločnosť. Vítame úsilie ochrániť ľudsképráva každého jedného v Slovenskej republike, vrátane LGBTI + osôb, a povzbudzujeme k tolerancii arešpektu voči všetkýmv slovenskej spoločnosti. Každý si zaslúži bezpečné prostredie bez násilia a obťažovania. Podpora rovnosti je v súlade s medzinárodnými záväzkami našich vlád. Rovnako pre naše ekonomiky a spoločnosti je dôležité, aby všetky ľudské bytosti mali možnosť využiťsvoj potenciál. Inkluzívna a rozmanitá spoločnosť založená na rovnosti, úcte a slobode prospieva všetkým. Vďaka podpore a presadzovaniu ľudských práv každého jednotlivca sú naše krajiny konkurencieschopnejšie a úspešnejšie – a schopnejšiečeliť lokálnym a globálnym problémom dnešného sveta.
Signatári:
 • Veľvyslanectvo Albánska
 • Veľvyslanectvo Argentíny
 • Veľvyslanectvo Austrálie
 • Veľvyslanectvo Belgicka
 • Veľvyslanectvo Bulharska
 • Veľvyslanectvo Cyperskej republiky
 • Veľvyslanectvo Českej republiky
 • Veľvyslanectvo Dánska
 • Veľvyslanectvo Ekvádoru Zastúpenie Európskej komisie
 • Veľvyslanectvo Fínska
 • Veľvyslanectvo Francúzska
 • Veľvyslanectvo Grécka
 • Veľvyslanectvo Holandska
 • Veľvyslanectvo Islandu
 • Veľvyslanectvo Izraela
 • Veľvyslanectvo Írska
 • Veľvyslanectvo Kanady
 • Veľvyslanectvo Litvy
 • Veľvyslanectvo Lotyšska
 • Veľvyslanectvo Luxemburska
 • Veľvyslanectvo Malty
 • Veľvyslanectvo Mexika
 • Veľvyslanectvo Nemecka
 • Veľvyslanectvo Nového Zélandu
 • Veľvyslanectvo Nórska
 • Veľvyslanectvo Portugalska
 • Veľvyslanectvo Rakúska
 • Veľvyslanectvo Rumunska
 • Veľvyslanectvo Slovinska
 • Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
 • Veľvyslanectvo Spojených Štátov Amerických
 • Veľvyslanectvo Španielska
 • Veľvyslanectvo Švajčiarska
 • Veľvyslanectvo Švédska
 • Veľvyslanectvo Talianska
 • Veľvyslanectvo Uruguaja

Stanovisko taktiež podpísali:

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Juraj Droba

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy, Matúš Vallo