Spojené štáty rokovali so slovenskými partnermi o obrannej dohode DCA

Embassy Seal

Dňa 18. apríla, 2018 prišiel do Bratislavy na dvojdňovú návštevu tím odborníkov z Ministerstva obrany USA. Diskutovali o implementácii Dohody o spolupráci v oblasti obrany (Defense Cooperation Agreement-DCA) medzi Spojenými štátmi a Slovenskom. Tím amerických odborníkov sa stretne so svojimi kolegami na Ministerstve zahraničných vecí SR a na Ministerstve obrany SR.

Dohoda DCA, o ktorej v súčasnosti rokujeme, umožní rozšírenú obrannú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi a bude obsahovať aj využívanie finančných prostriedkov iniciatívy European Deterrence Initiative (EDI), ktoré sa majú použiť na modernizáciu a zlepšenie slovenských zariadení s cieľom lepšie uspokojiť potreby aliancie NATO a SR. Ide o zariadenia, ktoré slovenská vláda považuje za nutné modernizovať, aby splnila požiadavky vlastných dlhodobých strategických potrieb Slovenska. Akékoľvek zariadenia, ktoré budú zmodernizované po uzavretí dohody, zostanú majetkom vlády SR.

Spojené štáty uzavreli Dohodu DCA s viacerými spojencami NATO. Dohoda DCA zlepší možnosti Spojených štátov spolupracovať so Slovenskom ako spojencom NATO a ako dlhoročným priateľom a partnerom. Posilní schopnosť Slovenska zabezpečiť svoju vlastnú obranu a splniť dôležité záväzky voči Aliancii NATO, ktorá slúži ako garancia bezpečnosti a suverenity Slovenska. Sme presvedčení, že v konečnom dôsledku dosiahneme dohodu s našimi slovenskými partnermi, ktorá chráni bezpečnosť a záujmy amerického i slovenského ľudu.