Hovoriť pravdu štátnej moci: kľúčová úloha slobodnej tlače

Svetový deň slobody tlače, ktorý si každoročne pripomíname 3. mája, je prejavom uznania zásadnej úlohy slobodnej tlače v demokracii. Osobitnú česť vzdávame dôležitosti slobody médií – kľúčovému prvku slobody prejavu – doma i v zahraničí. Rôznorodá a nezávislá tlač má zásadný význam pri skladaní účtov vlád a pri presadzovaní demokracie po celom svete. Spoliehame sa, že slobodná tlač nás bude vždy informovať, brať politických lídrov na zodpovednosť, filtrovať fakty od fikcie a odhaľovať falošné príbehy vydávané za pravdu. Slobodná tlač je neodmysliteľným predpokladom demokracie a slobody.

Tento deň je tiež príležitosťou vzdať úctu a obdiv novinárom, ktorí riskujú svoje životy a slobodu, aby porozprávali príbehy, o ktorých by sa svet inak nikdy nedozvedel. Slobodná tlač sa príliš často stáva terčom útokov a novinári, blogeri, fotografi, esejisti a satirici, ktorí vdychujú život slovám „slobodná tlač“, sú v ohrození. Na mnohých miestach – od Krymu po Čínu – sú žurnalisti zastrašovaní a nútení k autocenzúre alebo bezdôvodne zatýkaní. Sú väznení bez rozhodnutia súdov alebo beztrestne vraždení. Cítime hlbokú úctu a rešpekt pred odvahou tých, čo riskujú svoje životy, aby porozprávali príbehy, ktoré svet musí počuť. Znovu potvrdzujeme svoje odhodlanie nielen ich podporovať, ale postaviť sa za nich dnes a každý deň po celom svete.

Slovensko a stredná Európa sú domovom silnej slobodnej tlače a svoje názory tu aktívne vyjadruje množstvo jednotlivých médií. Pravidelne sme svedkami, ako prinášajú hĺbkové investigatívne spravodajstvo o rôznych korupčných škandáloch, do ktorých sú často zapletení aj tí, ktorí sú pri moci. Čo nás však znepokojuje, je rastúca konsolidácia v tomto sektore, ktorá môže potenciálne obmedziť rôznorodosť vyjadrovaných názorov. Na Slovensku dnes niekoľko veľkých finančných skupín kontroluje viaceré médiá , čo potenciálne ohrozuje ďalší rozvoj skutočne nezávislej tlače. Budeme aj naďalej sledovať všetky zmeny kvality i tón spravodajstva a redakčné pohľady v médiách, rovnako ako všetky pokusy o prepúšťanie zamestnancov, ktorí otvorene kritizujú.

Ako uvádza naša výročná správa o stave ľudských práv v kapitole venovanej Slovensku – ktorej ďalšie vydanie čoskoro uverejníme – vyjadrujeme obavy nad zjavnými pokusmi vládnych činiteľov, sudcov a ďalších elít o zastrašovanie tlače hrozbami žalôb na ochranu osobnosti. . Zástupkyňa OBSE pre slobodu médií, Medzinárodný tlačový inštitút (IPI) Slovenska i ďalší pozorovatelia už vyslovili obavu, že obrovské sumy vysúdené v týchto prípadoch proti stranám sporov by mohli viesť v médiách k autocenzúre. Politické a iné spoločenské elity na Slovensku potrebujú viac oceňovať kľúčovú úlohu „strážneho psa“, ktorú v demokracii zohráva slobodná tlač.