Slovenskí stredoškoláci sa môžu do 28.septembra hlásiť na bezplatný ročný pobyt v USA

BRATISLAVA – Slovenskí stredoškoláci majú opäť možnosť získať štipendium na bezplatný ročný pobyt v USA. Future Leaders Exchange program, známy pod skratkou FLEX, znovu otvára prihlasovanie a slovenskí stredoškoláci tak majú príležitosť vycestovať na jeden akademický rok do Spojených štátov a využiť tým jedinečnú príležitosť prehĺbiť svoje vzdelanie a kultúrny rozhľad v prostredí amerických stredných škôl a hostiteľských rodín. Štipendijný program FLEX je financovaný Ministerstvom zahraničných vecí Spojených štátov amerických a implementuje ho nezisková vzdelávacia organizácia American Councils for International Education.

Cieľom programu je posilniť vzájomné porozumenie medzi občanmi Spojených štátov a rôznymi krajinami, vrátane Slovenska. Slovenskí záujemcovia o ročný študijný pobyt v školskom roku 2024-25 sa môžu do programu prihlasovať do 28. septembra 2023. On-line prihláška je dostupná na odkaze https://ais.americancouncils.org/flex.

O štipendium môžu žiadať všetci slovenskí študenti, ktorí navštevujú 1. a 2.ročník strednej školy, spĺňajú vekové kritérium, majú dobrý akademický priemer a komunikatívnu znalosť angličtiny. Stať sa súčasťou programu majú študenti naprieč Slovenskom, bez ohľadu na pohlavie, náboženstvo, rasu, etnický či socioekonomický pôvod. Štipendium je otvorené aj pre študentov so zdravotným postihnutím.

Štipendium pokryje študentom náklady na letenku, poskytne umiestnenie v hostiteľskej rodine a štúdium na americkej strednej škole, zdravotné poistenie, prípravné školenie, ako aj mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách. Štipendium tak pokrýva výraznú časť nákladov a študentom umožňuje sústrediť sa na výučbu, spoznávanie americkej kultúry a zlepšovanie svojich jazykových schopností. Študenti si hradia náklady spojené so získaním cestovného pasu, osobné výdavky nad rámec mesačného štipendia či náklady spojené s nadrozmernou batožinou.

Študenti, ktorí boli vybraní v minulom školskom roku, do USA vycestujú v priebehu augusta 2023 a budú študovať v rôznych častiach Spojených štátov. Školský rok 2023/2024 tak strávia v Utahu, Indiane, Michigane, Texase, či Iowe.

Viac informácií o programe je dostupných na: https://www.slovakia.americancouncils.org/