Slovenskí stredoškoláci môžu vďaka štipendiu FLEX študovať rok v USA zadarmo. Prihlasovanie na program je znovu otvorené

Slovenskí stredoškoláci majú opäť možnosť získať štipendium na bezplatný ročný pobyt v USA. Túto príležitosť majú vďaka výmennému programu Future Leaders Exchange (FLEX), ktorý financuje Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických a implementuje ho nezisková vzdelávacia organizácia American Councils for International Education.

Študenti, ktorí boli vybraní v minulom školskom roku, do USA vycestovali v auguste 2021 a nachádzajú sa v rôznych častiach Spojených štátov. Školský rok 2021/2022 strávia v Idaho, Texase, Michigane či na Floride. Štipendisti tak získajú šancu žiť v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole.

Proram FLEX funguje už od roku 1992. V roku 2018 bola do tohto programu zaradená aj Slovenská republika a v auguste 2019 vycestovalo do USA prvých desať slovenských študentov. Do programu je aktuálne zapojených viac ako 20 krajín a vďaka štipendiu vycestuje každoročne do USA viac ako 900 stredoškolákov.

Slovenskí záujemcovia o ročný študijný pobyt v školskom roku 2022-23 sa môžu do programu prihlasovať od 13. septembra 2021. On-line prihláška je dostupná na odkaze https://ais.americancouncils.org/flex 15. októbra 2021. O štipendium môžu žiadať aj študenti so zdravotným postihnutím.

Prihlásiť sa môžu všetci stredoškoláci, ktorí splnia nasledovné kritéria:

– Majú slovenské občianstvo

– Narodili sa medzi 15.7.2004 – 15.7.2007

– V čase podania prihlášky študujú v 1. alebo 2.ročníku strednej školy (alebo ekvivalent na 8-ročných gymnáziách). V prípade 5-ročných gymnázií môžu o štipendium žiadať aj študenti 3.ročníka.

– Majú dobrý priemer a angličtinu na komunikatívnej úrovni

– Spĺňajú podmienky na získanie víz typu J1 (za posledných 5 rokov strávili v USA menej ako 90 dní)

Štipendium pokryje študentom náklady na letenku, poskytne umiestnenie v hostiteľskej rodine a štúdium na americkej strednej škole, zdravotné poistenie, prípravné školenie, ako aj mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách. Študenti si hradia náklady spojené so získaním cestovného pasu, osobné výdavky nad rámec mesačného štipendia či náklady spojené s nadrozmernou batožinou.

Štipendisti si tak na rok vyskúšajú život amerického teenagera a naučia sa rešpektovať odlišnosti iných kultúr. Po roku v zahraničí sa vracajú domov samostatnejší a pripravení čeliť novým výzvam. Študenti si tiež vytvárajú silné vzťahy s hostiteľskou rodinou a spolužiakmi, ktoré mnohokrát pretrvávajú po celý život.

„Každá jedna sekunda v Spojených štátoch bola pre mňa úžasným dobrodružstvom. Pobyt mi priniesol množstvo zážitkov, nové skúsenosti, nezabudnuteľné okamihy, novú rodinu a v neposlednom rada aj veľa kamarátov, dovolím si povedať, že kamarátov na celý život,“ hovorí absolventka Eva.

Viac informácií o programe je dostupných na: https://www.slovakia.americancouncils.org/