Slovenskí startupisti dobýjajú svet

Podnikanie a inovácie sú kľúčovým hnacím motorom slovenskej ekonomiky. Prvá recepcia, ktorej som bol ako veľvyslanec hostiteľom, bola otváracím podujatím tohtoročných Startup Awards. Už za krátky čas som sa veľa dozvedel o úspechoch Slovenska v oblasti kybernetickej bezpečnosti, offline navigačných systémov a hier pre internetové prehliadače. Slovensko je skutočne krajina nabitá energiou. Mal som príležitosť vidieť viaceré nápady pretavené do praxe a stretnúť podnikateľov, ktorí za nimi stoja, a to nielen v Bratislave, ale aj v ďalších častiach Slovenska počas mojich ciest vrátane Technickej univerzity a v Eastcubatora v Košiciach a Central European Institute of Technology v Žiline.

Podpora podnikania na Slovensku je jedným z hlavných poslaní Veľvyslanectva USA, nielen preto, že podnikanie pomáha tvorbe pracovných miest a podporuje obchod, ale aj preto, že ponúka nové spôsoby pohľadu na svet: zdravý podnikavý duch vedie občanov k tomu, aby sa postavili za svoje práva a dobrú správu štátu. Dáva im do rúk kontrolu nad ich vlastnou budúcnosťou.

Spojené štáty sú partnerom Slovenska v budovaní rôznorodej a inovatívnej ekonomiky. Pri debatách za okrúhlym stolom a výmenách názorov prepájame americké korporácie so slovenskými podnikateľmi. Vďaka odborníkom na podnikanie žien z USA sa usilujeme posilniť budúcu generáciu slovenských podnikateliek a manažérok. Okrem toho veľvyslanectvo podporilo tohoročný Startup Awards prostredníctvom nášho grantového programu.

V lete toho roku sa na Globálnom podnikateľskom samite v kalifornskom Silicon Valley zúčastnili aj traja Slováci, ktorí mali možnosť vzdelávať sa od najlepších podnikateľov, investorov rizikového kapitálu a startupov na svete. Títo predstavitelia slovenských inovatívnych firiem všetkým pripomenuli, akú kreatívnu energiu a talent Slovensko na trh prináša. Som si istý, že nájdu spôsob, ako využiť tieto poznatky na Slovensku a inšpirujú aj ďalších miestnych podnikateľov na ceste realizácie svojich podnikateľských nápadov založenia firmy a potiahnutie slovenskej ekonomiky vpred.

Pri príležitosti Globálneho podnikateľského týždňa privítame tento mesiac piatich amerických expertov na podnikanie, ktorí sa zúčastnia na workshope o podpore podnikania na univerzitách.

Teším sa, že naše veľvyslanectvo bude pokračovať v podpore slovenského technologického a podnikateľského ekosystému, čím zároveň posilníme vzťahy medzi slovenským a americkým trhom. Neviem sa dočkať, až uvidím ďalšie nápady slovenských inovátorov a podnikateľov a teším sa tiež, že na cestách po Slovensku stretnem ďalších členov vašej podnikateľskej komunity.