Slovensko s USA v boji proti zmene klímy

Práve na Deň Zeme, 22. apríla, sa v newyorskom sídle Organizácie Spojených národov stretnú svetoví lídri z vyše stovky krajín sveta, aby podpísali Parížsku dohodu o klimatickej zmene. Podpis a uvedenie tejto ambicióznej dohody do života budú míľnikom v dejinách našej planéty.

Rázne činy sú nevyhnutné. Európa sa zahrieva rýchlejšie než iné regióny sveta, zároveň čelí častejším vlnám tepla, lesným požiarom a suchám. Čo sa týka Slovenska, americkí a slovenskí vedci zaznamenali, že tunajšie lesy sa menia a krajina je vo zvýšenej miere citlivá na fenomén extrémneho počasia.

Zelenšia budúcnosť je však už na dohľad. Lídri krajín a primátori miest po celom svete hľadajú spôsoby, ako sa zbaviť závislosti od fosílnych palív, a zároveň majitelia podnikov investujú do ekonomiky založenej na čistej energii. Spojené štáty americké svoje odhodlanie prispieť k spoločnému cieľu demonštrujú záväzkom znížiť do roku 2025 emisie skleníkových plynov o 26 až 28 percent v porovnaní so stavom v roku 2005. Dosiahneme to prostredníctvom najprísnejších palivových štandardov v našich dejinách, dvadsaťnásobnou produkciou solárnej energie v porovnaní s rokom 2009 a novými pravidlami pri šetrení energie.

Popri razantných domácich krokoch na ochranu klímy stoja USA aj na čele medzinárodnej spolupráce s cieľom zastaviť nežiaduce zmeny. Minulý mesiac Spojené štáty prispeli Zelenému klimatickému fondu (GCF) sumou 500 miliónov dolárov. Je to prvá časť z celkových troch miliárd, ktoré naša krajina prisľúbila tomuto fondu, ktorý sa snaží pomáhať rozvojovým krajinám obmedziť uhlíkové emisie a zmierniť dôsledky zmeny klímy.

Slovenská vláda sa v druhej polovici tohto roka ujme predsedníctva v Rade EÚ práve v čase, keď sa Európska únia zameria na reformu obchodu s emisnými kvótami a rýchlejšiu adaptáciu na bezodpadovú ekonomiku naklonenú recyklácii. Vďaka tomu bude mať Slovensko skvelú príležitosť pomôcť dosiahnuť pokrok v boji s klimatickými zmenami.

Podpis Parížskej dohody na tohtoročný Deň Zeme je naozaj dôvodom na nádej. Zároveň nám pripomína spoločné odhodlanie zápasiť s klimatickými zmenami. Všetci musíme využiť atmosféru nastolenú v Paríži, aby sme pre seba, svoje deti a vnúčatá pripravili udržateľnú budúcnosť.