Veľvyslanectvo odovzdalo Ceny za ochranu ľudských práv