Prezident Biden nominoval Gautam Ranu za slovenského veľvyslanca