Využime príležitosť na silnejšie hospodárske partnerstvo

ttipPočas prvého mesiaca stráveného na Slovensku ma ohromila hĺbka a dynamika americko-slovenských hospodárskych vzťahov. Ešte viac však ich budúci potenciál. Na Slovensku pôsobí takmer 150 amerických spoločností, medzi ktorými sú firmy ako U.S. Steel, Microsfot, AT&T, IBM a Cisco Systems. Na Slovensku vytvorili približne päťdesiattisíc pracovných miest a v priamych investíciách krajine priniesli vyše šesťsto miliónov dolárov. Obchodná výmena medzi našimi krajinami v roku 2015 prevýšila 2,2 miliardy dolárov. Stále však existuje priestor pre obrovský rast.

Inovácie a podnikavosť sú kľúčom k vytvoreniu konkurencieschopnej ekonomiky v dvadsiatom prvom storočí a k vytváraniu dobre platených pracovných miest teraz aj v budúcnosti. Veríme, že budeme pokračovať v zdieľaní skúseností pri inováciách s nádejnými podnikateľmi a budeme podporovať rast živého slovenského startupového ekosystému.

V dnešnom svete energetická bezpečnosť znamená aj národnú bezpečnosť. Spojené štáty stoja sú len krok k tomu, aby sa stali jedným z najväčších svetových vývozcov zemného plynu. Ak spolu investujeme do projektov skvapalneného zemného plynu (LNG), môžeme diverzifikovať európske energetické zdroje a posilníme európsku bezpečnosť. Spojené štáty zároveň zaznamenali výrazný pokrok v technológiách obnoviteľných zdrojov a veríme, že nájdeme spôsob, ako spolupracovať pri tvorbe udržateľnej budúcnosti.

Zmluva o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, známa ako TTIP, predstavuje jedinečnú príležitosť odstrániť clá, obmedziť byrokraciu a znížiť náklady transatlantického obchodu pri zachovaní silnej ochrany spotrebiteľov, životného prostredia a pracovných síl. TTIP nám ponúka príležitosť, aby sa z našich štandardov stali nové globálne štandardy. Nemali by sme si ju nechať ujsť.

Ak chceme tieto príležitosti využiť, musíme spoločnými silami podporovať transparentné vládnutie a bojovať s korupciou. Potešilo nás, že Slovensko nedávno prijalo akčné plány a reformy, ktoré majú obmedziť priestor pre korupciu a zefektívniť súdnictvo. Plná implementácia týchto plánov a postavenie previnilcov pred spravodlivosť ukážu, že nikto nestojí nad zákonom. Zviditeľní sa tak odhodlanie Slovenska vytvoriť rovné podmienky pre všetkých, čo následne podporí prílev investícií a vznik nových firiem.

Vidím obrovský potenciál vybudovať medzi našimi krajinami silnejšie a ešte prínosnejšie hospodárske partnerstvo. Ako nový veľvyslanec USA na Slovensku chcem s vami pracovať na naplnení tohto potenciálu.