Rozšírenie výnimiek z národného záujmu na študentov, obchodných cestujúcich, investorov a akademických pracovníkov

Oprávnení cestujúci 

Washington 10. Júla 2020 oznámil, že niektorí cestujúci z krajín schengenského priestoru by mohli opäť cestovať do Spojených štátov. Študenti (F1 a M1), vedci ( určité program J1), investor(E2) alebo cestujúci na služobné cesty (B1), sa teraz môžu kvalifikovať na výnimku (NIE- National Interest Exception) z vyhlásenia prezidenta Trumpa z 11.marca 2020 a pozastavení bežných ciest z Európy do Spojených štátov. S účinnosťou od 15. Júla 2020 sa o NIE môžu uchádzať títo cestujúci:

 • Ekonomické: Krátkodobá cesta, ktorá poskytuje značné ekonomické výhody pre hospodarstvo USA. Príklady môžu zahŕňať: 
 •  Technickí experti a špecialisti na inštaláciu, servis, údržbu alebo školenie pre posádky plavidiel, strojov a iných špecializovaných zariadení používaných v USA a v zahraničných firmách s významnou investícou v Spojených štátoch. Cesta môže byť len krátkodobá na presne stanovené obdobie. 
 • Manažéri a vedúci pracovníci, vo vyššej pozícii vo firemnej štruktúre a ich rodinní príslušníci, ktorí zabezpečujú strategické smerovanie potrebné pre úspech spoločnosti alebo podniku. 
 • Profesionálni športovci, ich rodinní príslušníci a nevyhnutný personál, ktorí vstupujú do Spojených štátov, aby sa zúčastnili na významných športových podujatiach, ktoré posilňujú hospodárstvo USA. 
 • Investori: Cestovanie v súvislosti s investíciami alebo obchodom na americkom trhu, ktoré má významný ekonomický vplyv, vrátane investorov a obchodníkov so zmluvami a zamestnancov na vyšších riadiacich pozíciách, ktorí zabezpečujú strategické smerovanie alebo odborné znalosti nevyhnutné pre úspech investície a ich rodinní príslušníci. 
 • Študenti: Všetci študenti a ich rodinní príslušníci, ktorí cestujú do Spojených štátov, aby: 
 • Absolvovali celý študijný program podľa INA 101(a)(15)(F); alebo 
 • Sa zúčastnili výmenného programu ako denní študenti. 
 • Akademickí pracovníci: Všetci cestovatelia na výmenný pobyt a ich rodinní príslušníci, ktorí cestujú do Spojených štátov podľa INA 101(a)(15)(J) v nasledijúcich kategóriách: 
 • Profesor 
 • Vedecko-výskumný pracovník 
 • Pracovníci výskumu na krátkodobý pobyt 
 • Špecialisti. 

Cestujúci s platnými vízami alebo ESTA  

Študenti, ktorí už majú platné víza a formulár I 20, sa môžu vrátiť do Spojených štátov bez ďalších administratívnych krokov. Pri návrate je potrebné dodržať požiadavky týkajúce sa karantény a dodržiavania odstupu.

Cestujúci, ktorí už majú platné víza alebo ESTA, sú povinní si u konzula overiť, či majú vzhľadom na ekonomický, investorský a študijný charakter svojej cesty nárok na výnimku z dôvodu národného záujmu (NIE). Na tento účel musia cestujúci poslať nasledovné informácie spolu s podpornými dokladmi na adresu consulbratislava@state.gov . Ako podporný doklad môže slúžiť pozývací list, potvrdenie o účasti na konferencii atď. Posúdenie vašich dokladov a toho, či sa kvalifikujete na výnimku môže trvať tri pracovné dni. Ak sa na výnimku KVALIFIKUJETE, dostanete potvrdenie e-mailom. Potvrdzujúci e-mail si vytlačte ako doklad o schválení výnimky.  

 • Meno, ako je uvedené v pase:  
 • Dátum narodenia (MM / DD / RRRR):  
 • Číslo pasu:  
 • Dátum vydania pasu:  
 • Dôvod cesty:  
 • Plánovaný itinerár:  
 • E-mail:  
 • Telefónne číslo: 

Cestujúci, ktorí nemajú víza  

Cestujúci, ktorí ešte nemajú požadované víza a ktorí sa domnievajú, že spĺňajú kritériá na cestovanie na výnimku, si môžu o víza požiadať bežným spôsobom. Informácia, ako požiadať o vstupné vízum je na  webovej stránke veľvyslanectva  alebo www.travel.state.gov. Žiadatelia, ktorí už majú rezervovaný termín na  vízový ​​pohovor, ale potrebujú skorší termín, musia postupovať podľa inštrukcií tu  

Obmedzenia cestovania na výnimku z dôvodu národného záujmu (NIE)  

Aj keď cestujúcim, ktorým bola udelená výnimka z dôvodu národného záujmu na cestovanie z ekonomických a investorských dôvodov, bude vydané vízum s plnou platnosťou, výnimka platí iba 30 dní odo dňa schválenia víza a platí len na jeden vstup do Spojených štátov. Cestujúci, ktorý vycestuje zo Spojených štátov a chce sa vrátiť, sa musí opätovne podrobiť posúdeniu, či sa kvalifikuje na výnimku z dôvodu národného záujmu.  

Na študentov, investorov a akademických pracovníkov sa požiadavka opätovného posúdenia na výnimku pri opakovanom vstupe do Spojených štátov nevzťahuje. Držitelia vstupných víz typu F a J však stále musia spĺňať všetky požiadavky programu študentského a výmenného pobytu (SEVP).  

 • Pripomíname, že o vstupe všetkých cestujúcich na územie USA rozhoduje Colná a hraničná služba pri vstupnej kontrole a že pri príchode môže byť nariadená 14-dňová karanténa. Ministerstvo vnútra (DHS) vyžaduje, aby cestujúci, ktorí cestujú na výnimku z dôvodu národného záujmu, prileteli na jedno z 15 konkrétne určených letísk, ktorých zoznam nájdete tu .