Rainbow PRIDE Bratislava 2018

14. júla sa budova Veľvyslanectva USA v Bratislave rozsvieti vo farbách dúhy a dúhová vlajka bude viať z balkóna veľvyslanectva na znak záväzku Spojených štátov voči ľudským právam LGBTI ľudí všade vo svete. V tento deň sa pripojím k ľuďom z celého Slovenska, ktorí sa zhromaždia na Dúhovom pochode PRIDE Bratislava 2018, aby pochodovali za práva a akceptovanie sexuálnych menšín a transrodových osôb a oslávili rozmanitosť.

Všeobecná deklarácia ľudských práv hovorí, že „všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní  v dôstojnosti a právach“. Podporujeme členov komunity lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI), ako aj všetkých ľudí na celom svete zasadzujúcich sa  za rozšírenie princípu, že práva LGBTI ľudí sú ľudské práva. Všetci ľudia bez ohľadu na to, koho milujú a akú majú rodovú identitu, by mali mať rovnakú dôstojnosť a možnosť požívať rovnaké ľudské práva. Oceňujem nebojácnosť a nasadenie  mnohých slovenských mimovládnych organizácií a odvážnych jednotlivcov aktívnych v tejto oblasti. Ako minister zahraničných vecí USA  Mike Pompeo povedal  „príslušníci LGBTI komunity musia mať  – rovnako ako všetci ľudia – možnosť slobodne využívať svoje ľudské práva a základné slobody“.

Dúhové pochody vytvárajú silnú spolupatričnosť a súdržnosť. Umožňujú LGBTI osobám a ich podporovateľom prispievať k dosiahnutiu zmysluplných zmien. Mesiac aktivít Pride je skvelou príležitosťou pre obhajcov ľudských práv, aby zvyšovali povedomie o hodnote rozmanitosti a poukazovali na prínos osôb LGBTI pre spoločnosť. Rozmanitosť nás zároveň robí silnejšími, a preto by sme ju mali prijať.

Mesiac Pride je tiež obdobím na zamyslenie sa  nad ťažkosťami, ktorým LGBTI osoby naďalej musia čeliť, ako aj nad  prekážkami, ktoré im bránia vo využívaní ich plného potenciálu v prospech spoločnosti. Na mnohých miestach vo svete LGBTI ľudia vyrastajú s pocitom, že musia skrývať, alebo popierať kým skutočne sú zo strachu pred prenasledovaním, diskrimináciou a násilím. Môžeme a musíme robiť viac, aby sme tomuto zabránili. Musíme tiež jasne ukázať našu plnú podporu tým, ktorí čelia represáliám za ich verejnú podporu a obranu LGBTI práv a dôstojnosti. Slobodná spoločnosť závisí od slobody prejavu.

Prvý pochod Pride sa uskutočnil v New Yorku v roku 1970. Tieto oslavy sa konajú každoročne po celom svete. Od vzniku hnutia Pride  narastá v USA aj v iných častiach sveta trend potvrdzovania zákonných práv LGBTI osôb ako aj zvyšujúca sa akceptácia spoločnosťou. Avšak stigmatizácia, predsudky a diskriminácia na mnohých miestach stále pretrváva. V Spojených štátoch, na Slovensku a na celom svete je pred nami veľa práce v boji za rovnaké práva pre všetkých bez ohľadu na to kto sú, alebo koho milujú.

Dúfam, že Dúhového pochodu PRIDE Bratislava 2018 sa zúčastní mnoho ľudí a teším sa na  pokojné a veselé podujatie. Pozývam vás, príďte oslavovať s nami. Zároveň dúfam, že v oblasti LGBTI práv bude dochádzať v nadchádzajúcich rokoch k trvalému pokroku, aby sme jedného dňa žili vo svete, kde nikto nebude musieť zažívať  strach, násilie alebo diskrimináciu.