Ochrana súkromia

Nezhromažďujeme osobné údaje o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytovanie osobných údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň dávate povolenie použiť tieto informácie na ďalej uvedené účely. Neposkytnutie niektorých údajov môže mať za následok, že vám nebudeme schopní poskytnúť vami požadovanú službu. Ak sa rozhodnete uviesť osobné údaje na stránkach Ministerstva zahraničných vecí USA napríklad vyplnením internetového formulára alebo zaslaním správy elektronickou poštou, tieto budú použité na poskytnutie vami požadovaných informácií alebo služieb, prípadne na odpoveď na vašu správu elektronickej pošty. Rozsah vami uvádzaných údajov sa môže meniť v závislosti od aktivít ktoré vykonávate ako návštevníci našich stránok.

Automaticky zaznamenávame a uchovávame doménu z ktorej sa pripájate na internet (.com, .edu a podobne), dátum a čas prístupu, internetovú adresu z ktorej sa pripájate a niektoré iné údaje (napr. internetový prehliadač alebo odkazujúce stránky). Tieto informácie používame na zistenie počtu návštevníkov a na skvalitnenie našich internetových stránok pre používateľov.

Ak nám pošlete e-mail

Ak uvediete svoje osobné údaje napríklad v e-mailovej správe s otázkou alebo pripomienkou, tieto môžu byť použité na skvalitnenie našich služieb pre vás alebo pri odpovedi na vašu otázku. Niekedy v reakcii na váš podnet môžeme vašu správu preposlať iným vládnym inštitúciám USA, ktoré by mohli lepšie zodpovedať váš dotaz. Okrem prípadov autorizovaného policajného výšetrovania neposkytneme vašu správu žiadnym externým subjektom.

Externé internetové stránky a aplikácie

Naše stránky obsahujú odkazy na sociálne siete a iné externé zdroje. Sociálne siete používame na komunikáciu s cudzojazyčným publikom a na angažovanie sa vo verejnej diplomacii po celom svete. Prostredníctvom sociálnych sietí sa zverejňujú podujatia organizované zastupiteľstvom a uskutočňuje sa komunikácia s verejnosťou. Taktiež požívame metódy merania webu a “customization“ technológie na zistenie počtu návštevníkov našich stránok a ich jednotlivých súčastí a na zlepšenie stránok pre používateľov. V niektorých prípadoch môže externá aplikácia požadovať adresu elektronickej pošty, používateľské meno, heslo a zemepisnú polohu za účelom registrácie používateľského účtu. Nepoužívame externé internetové stránky na zber osobných údajov osôb. Takisto nezbierame a neuchovávame žiadne osobné údaje získané externými internetovými stránkami a žiadne osobné údaje nebudú zverejnené, predané alebo poskytnuté inému externému subjektu mimo Ministerstva zahraničných vecí USA, okrem prípadov autorizovaného policajného výšetrovania alebo ak by to vyžadoval zákon.

Môže sa stať, že použijeme rozličné formy on-line dotazníkov na získanie názorov a hodnotení od náhodnej vzorky návštevníkov. Ministerstvo zahraničných vecí USA primárne využíva ForeSee Results American Customer Satisfaction Index (ACSI) on-line dotazník na získavanie názorov a údajov o spokojnosti návštevníkov s našimi stránkami. Tento dotazník nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Aj keď sa výzva na vyplnenie dotazníka môže objaviť náhodnej vzorke návštevníkov, jeho vypnenie nie je povinné a nie všetky stránky amerických veľvyslanectiev ho obsahujú. Aj keď odmietnete tento dotazník vypniť, stále budete mať prístup k rovnakým informáciám a zdrojom na našich stránkach ako návštevníci, ktorí ho vyplnia. Výsledky prieskumu sú k dispozícii len správcom internetových stránok a pracovníkom, ktorí potrebujú tieto informácie k výkonu svojich povinností. Môžu byť použité taktiež iné časovo ohraničené prieskumy určené na špecifické účely vysvetlené v čase publikovania prieskumu.

Informácie zhromažďované pre sledovanie a prispôsobenie (cookies)

Cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky prenášajú do počítača a tak uchovávajú špecifické informácie o relácii, počas ktorej ste pripojení. Váš počítač zdieľa informácie obsiahnuté v cookie iba so stránkami, ktoré cookie poskytli a žiadne iné webové stránky k nim nemajú prístup. Existujú dva typy cookies:

  • Relačné: Relačné cookies existujú iba po dobu pokiaľ je váš prehliadač otvorený. Keď zavriete prehliadač cookies, sú odstránené. Webové miesta môžu využívať cookies na technické účely, napríklad pre lepšiu navigáciu v rámci internetovych stránok alebo pre prispôsobenie používateľských nastavení pre interakciu s internetovými stránkami.
  • Trvalé: Trvalé cookies sa ukladajú na pevný disk používateľa. Umožňujú zistiť, či je používateľ na webových stránkach po prvý krát alebo sa vracia. Pre návštevníkov, ktorí sa vracajú sú blokované opakované výzvy na vyplnenie ForeSee dotazníka spokojnosti.

Ak si neželáte aby sa vám na počítači ukladali relačné alebo trvalé cookies, môžete cookies vypnúť vo svojom prehliadači. Stále budete mať prístup ku všetkým informáciám a zdrojom na našich stránkach. Vypnutie cookies však môže ovplyvniť fungovanie niektorých webových stránok. Keď vo svojom prehliadači vypnete používanie cookies, ovplyvní to všetky ďalšie internetové stránky používajúce cookies ktoré navštívite.

Odkazy na externé internetové stránky

Naše stránky obsahujú odkazy na iné inštitúcie a organizácie v USA a inde vo svete. Ak sa prostredníctvom takéhoto odkazu dostanete na iné stránky, opustíte stránky veľvyslanectva a podliehate pravidlám ochrany osobných údajov týchto stránok.

Usilujeme sa o to, aby tu uvádzané údaje boli správne a úplné. Nemôžeme ale vylúčiť prípadnú chybu. Veľvyslanectvo, jeho zamestnanci a kontraktori nemôžu ohľadne informácií a dokumentov tu obsiahnutých poskytnúť akékoľvek záruky, vrátane záruk obchodných a iných. Podobne veľvyslanectvo nemôže prevziať akékoľvek legálne záruky za presnosť, úplnosť alebo užitočnosť akýchkoľvek informácií, produktov alebo procesov tu obsiahnutých. Tieto informácie, produkty alebo procesy môžu byť navyše chránené súkromnými vlastníckymi právami.

Z dôvodov bezpečnosti a zaistenia funkčnosti služieb poskytovaných týmito stránkami Ministerstvo zahraničných vecí USA používa počítačové programy monitorujúce pohyb dát za účelom odhalenia neautorizovaných pokusov o upload dát, zmeny informácií alebo iných pokusov s cieľom spôsobiť škodu. Neautorizované pokusy o upload alebo zmeny informácií sú prísne zakázané a môžu byť postihované v súlade so zákonom Computer Fraud and Abuse z roku 1986.

Informácie môžu byť tiež použité pre účely autorizovaného policajného vyšetrovania. Okrem uvedených prípadov nie sú informácie o návštevníkoch stránok a ich prístupoch využívané na žiadne iné účely.

Neautorizované pokusy o upload alebo zmeny informácií na týchto stránkach sú prísne zakázané a môžu byť stíhané podľa Computer Fraud and Abuse Act of 1986 a Title 18 U.S.C. Sec.1001 a 1030.