Prezident Biden oznámil nový proces pre ukrajinských utečencov vstupujúcich do USA (U4U)

WASHINGTON – Prezident Biden dnes ohlásil „Zjednotenie pre Ukrajinu”, nový zjednodušený proces poskytovania príležitostí prísť do Spojených štátov ukrajinským občanom, ktorí utiekli kvôli nevyprovokovanej ruskej útočnej vojne, čím sa zároveň naplní záväzok prezidenta Bidena privítať až 100 000 Ukrajincov a ďalších ľudí utekajúcich pred ruskou agresiou. Okrem toho Ministerstvo zahraničných vecí oznamuje zvýšený počet presídľovania utečencov a rozšírený prístup k vybavovaniu víz na konzulárnych úradoch v zámorí. Tento prístup stavia na rozsiahlej humanitárnej pomoci, ktorú vláda USA poskytuje na doplnenie úsilia štedrých krajín v celej Európe, ktoré sú hostiteľmi ukrajinských občanov, ktorí museli ujsť kvôli prebiehajúcemu konfliktu.

“Sme hrdí na to, že môžeme splniť záväzok prezidenta Bidena a privítať 100 000 Ukrajincov a ďalších ľudí, ktorí utiekli pred ruskou agresiou do USA. Ukrajinský ľud naďalej trpí obrovskou tragédiou a stratami v dôsledku Putinovho nevyprovokovaného a neoprávneného útoku na ich krajinu,“ povedal minister pre vnútornú bezpečnosť Alejandro N. Mayorkas. „Ministerstvo bude pokračovať v poskytovaní pomoci ukrajinskému ľudu a zároveň podporí našich európskych spojencov, ktorí musia znášať dôsledky brutálnej ruskej invázie na Ukrajinu.“

„Ministerstvo zahraničných vecí USA stojí pri ukrajinskom ľude,“ uviedol minister zahraničných vecí Antony J. Blinken. „Pomôžeme splniť záväzok prezidenta privítať 100 000 Ukrajinských občanov ako aj tých, ktorí sú nútení opustiť svoje domovy na Ukrajine, a práve naše partnerstvo s Ministerstvom pre vnútornú bezpečnosť nám pomôže splniť tento záväzok.“

Zjednotenie pre Ukrajinu” je zjednodušený proces pre ukrajinských občanov, ktorí boli vysídlení kvôli ruskej agresii, a ktorý dovoľuje požiadať o humanitárny podmienečný vstup do Spojených štátoch. Nárok získať ho majú Ukrajinci, ktorí mali k 11. februáru 2022 oficiálny pobyt na Ukrajine, majú sponzora v Spojených štátoch amerických, majú ukončené očkovanie a ďalšie požiadavky ohľadom verejného zdravia a dôsledne prešli biometrickou a biografickou previerkou ako aj bezpečnostnými previerkami. Ukrajinci, ktorí splnia kritéria budú mať oprávnenie vycestovať do Spojených štátov  a budú môcť požiadať o humanitárne podmienečný vstup do Spojených štátov, ktorý bude posudzovaný od prípadu k prípadu na obdobie až dvoch rokov. Po schválení budú mať Ukrajinci nárok na pracovné povolenie.

Od 25. apríla 2022 môžu jednotlivci a subjekty so sídlom v USA požiadať Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť o sponzorstvo pre ukrajinských občanov, ktorí boli vysídlení v dôsledku ruskej agresie prostredníctvom procesu “Zjednotenie pre Ukrajinu”, ktorý bude v ten deň zverejnený na webovej stránke spomínaného ministerstva. Akýkoľvek občan alebo jednotlivec USA, vrátane zástupcov mimovládnych organizácií, môže byť sponzorom ukrajinských žiadateľov. Jednotlivci a organizácie, ktoré sa budú snažiť sponzorovať ukrajinských občanov v Spojených štátoch, budú povinní deklarovať svoju finančnú podporu a prejsť bezpečnostnou previerkou na ochranu pred vykorisťovaním a zneužívaním. Program bude spravovať Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť.

Požiadavky na spôsobilosť budú zahŕňať povinné očkovania a iné požiadavky ohľadom verejného zdravia, ako aj biografický a biometrický skríning, preverovanie a bezpečnostná kontrola.

Biden-Harrisovej adiministratíva je naďalej odhodlaná podporovať ľudí na Ukrajine a naďalej úzko koordinuje úsilie s európskymi spojencami a partnermi, ktorí sú na frontovej línii pomoci ukrajinským občanom, ktorí boli nútení utiecť v dôsledku ruskej agresie. Spojené štáty prispeli takmer 300 miliónmi dolárov na humanitárnu pomoc na zabezpečenie utečencov potravinami, pitnou vodou, prístreším a pomocou prezimovania a budú pokračovať ako globálny líder v medzinárodnej humanitárnej pomoci. Spojené štáty sú pripravený poskytnúť viac ako 1 miliardu dolárov v nových finančných prostriedkoch na humanitárnu pomoc tým, ktorých zasiahla ruská vojna na Ukrajine a jej vážne dôsledky na celom svete.

Pre viac informácií prosím navštívte web Ministerstva pre vnútornú bezpečnosť na tomto odkaze https://www.dhs.gov/ukraine .