Prejav veľvyslanca Ranu na oslave Dňa nezávislosti

Dobrý večer, 

vážený pán predseda parlamentu, vážení páni podpredsedovia parlamentu, vážení páni ministri a vážené panie ministerky, vážení hostia, excelencie, vážené dámy, vážení páni!

V mene ambasády USA by som vás rád privítal na oslave Štvrtého júla, aby sme si uctili 247 výročie našej nezávislosti. Rád by som tiež obzvlášť poďakoval našim štedrým sponzorom, ktorých zoznam môžete vidieť na paneloch darcov. Vážime si podporu každého jedného z vás, bez vašich darov by sa tento event nemohol uskutočniť.

Ide o moju prvú oslavu Štvrtého júla v roli veľvyslanca Spojených štátov na Slovensku, ktorá v mojom živote predstavuje skutočnú poctu. Veľmi sa teším, že oslavujeme spoločne s toľkými našimi skvelými slovenskými priateľmi a priateľkami, kolegami a kolegyňami, diplomatickými partnermi a partnerkami a mojimi krajanmi a krajankami z USA. Tento rok je pre Slovensko významný, pretože oslavuje 30 výročie svojho vzniku. Je to vo vašej histórii významný míľnik. Zároveň si pripomíname 30 výročie oficiálnych diplomatických vzťahov medzi našimi dvoma krajinami.

Za posledných 30 rokov Spojené štáty hrdo stoja po boku Slovenska ako spojenec a partner. Zároveň sme hrdí na naše mimoriadne priateľstvo, ktoré siaha až do počiatkov našich krajín. Slovenskí emigranti zohrali významnú úlohu pri budovaní našich dôležitých miest v strede USA. V súčasnosti majú slovenský pôvod viac ako tri milióny Američanov. Tak, ako Slováci pomohli pri vzniku Spojených štátov, vznik Československa sa odohral v Amerike prijatím Clevelandskej dohody a Pittsburskej dohody.

Za posledných tridsať rokov tvorili naše spoločné hodnoty – ako sloboda, demokracia, blahobyt a príležitosti – stavebný kameň nášho obojstranného vzťahu. Som presvedčený, že sa tieto vzájomné priority budú naďalej posilňovať a povedú nás spoločne k lepšej budúcnosti.

Všetky demokratické spoločnosti čelia výzve dezinformácií – je to súčasť toho, čo znamená žiť v slobodnej spoločnosti. Slovensko v súčasnosti čelí bezprecedentnej a koordinovanej miere dezinformácií. Tieto absurdné lži a nehorázna rétorika sa snažia zakryť oveľa jednoduchšiu a presvedčivejšiu pravdu, o ktorej som práve hovoril: Slovensko a Spojené štáty sú priatelia, spojenci a partneri. Sú to naše spoločné hodnoty, ktoré nás spájajú. A dnes sa oba naše národy zhodujú – z pohľadu našich vlastných záujmov národnej bezpečnosti – že Ukrajina musí zvíťaziť vo svojej vojne proti nevyprovokovanej ruskej agresii.

Slovenskí lídri nepotrebujú inštrukcie z Bruselu alebo Washingtonu, aby podporovali slobodu na Ukrajine, pretože títo vlastenci poznajú dôsledky porážky. Porážka znamená, že na slovenských hraniciach budú ruskí vojaci. Porážka môže znamenať návrat Železnej opony. Porážka znamená, že Slovensku bude opäť hroziť ruská nadvláda. Tieto obavy nie sú prehnané. Stačí sa pozrieť na desivé zločiny proti ľudskosti napáchané ruskými silami na nevinných ľuďoch na Ukrajine – masové mučenie a znásilňovanie, únosy tisícok detí a bezhlavé bombardovanie miest.

Čo aktuálne predstavuje najdôležitejší národný záujem Slovenska? Bezpečnosť na jeho hraniciach. Žiaden slovenský líder nepotrebuje inštrukcie z Washingtonu, aby podporoval slobodu, pretože Putinova brutálna vojna proti ukrajinskému ľudu predstavuje pre Slovensko a Európu existenčný problém. Volanie po mieri v snahe uspokojiť Putina bez požiadavky stiahnutia ruských vojsk pripomína uspokojenie Hitlera a hrôzy, ktoré sa v Československu udiali v roku 1938. Požiadavky na „takzvaný mier“ slúžia Kremlinu a sú opakovaním dezinformácií vyslovovaných Putinom.

Slovensku slúži k večnej cti, že odvážne odmietlo klamstvá Vladimíra Putina a že stojí pri Ukrajine. Som poctený, že Spojené štáty stoja pri Slovensku a našich spojencoch v NATO a partneroch v EÚ a vzdorujú ruskej brutálnej vojne.

Som hrdý na prácu, ktorú sme spoločne so slovenskými partnermi vykonali na podporu demokracie, právneho štátu a základných ľudských slobôd. Spolu sme pracovali na vyvracaní ruských dezinformácií, uctili sme si pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pri príležitosti piateho výročia ich zavraždenia, podporovali sme komunitu LGBTQI+ a boli sme hostiteľmi prvého iftaru v dejinách amerického veľvyslanectva na Slovensku. Podporovali sme slobodu médií, uctili si Medzinárodný deň spomienky na holokaust a zaoberali sa integráciou Rómov. Tieto spoločné snahy v spolupráci so slovenskou dynamickou občianskou spoločnosťou prinesú demokratickejšie, inkluzívnejšie a prosperujúcejšie Slovensko.

Základnou súčasťou nášho vzťahu je aj ekonomická spolupráca. Sme vďační za naše pevné partnerstvo s Americkou obchodnou komorou a za dôležitú úlohu, ktoré americké podniky na Slovensku zohrávajú. Aktuálne poskytujú americké firmy na Slovensku takmer 50 000 kvalitných pracovných miest, dôležité výnosy z daní a nesmierne potrebné investície a inovácie. Tieto podniky sa stali piliermi v daných obciach a mestách, a to aj z dôvodu zamerania na environmentálne, sociálne a samosprávne iniciatívy. Sme presvedčení, že naše spoločné investičné priority zaistia energetickú bezpečnosť Slovenska i ekonomickú diverzifikáciu a pomôžu zvýšiť bilaterálny obchod.

Podieľali sme sa na vytváraní prepojení medzi ľuďmi a sústreďovali sme sa na 30. výročie vzájomných vzťahov. Zorganizovali sme sériu amerických dní ako podujatí na námestiach na Slovensku, v rôznych mestách Slovenska sme pripravili putovnú výstavu o 30 významných amerických Slovákoch a Slovenkách a poskytujeme Slovákom a Slovenkám vzdelávacie a odborné príležitosti na štúdium, prácu a cestovanie v Spojených štátoch.

Spoločné hodnoty Spojených štátov a Slovenska – tým myslím naše odhodlanie pre slobodu, demokraciu, blahobyt a príležitosti – sa odrážajú aj v téme tohtoročných osláv Dňa nezávislosti, ktorou je Dáma slobody. Dáma slobody vzbudzuje predovšetkým nádej. Slávna báseň Emmy Lazarusovej, ktorá je vyrytá na základni Dámy slobody, oznamuje svetu: „Vydaj mi svoje unavené, chudobné, zakríknuté masy, ktoré túžia dýchať slobodne, tých úbožiakov na tvojom životaplnom brehu.“

Tieto inšpirujúce slová a Zlatá lampa Dámy slobody sú majákom pre milióny ľudí, vrátane mnohých Slovákov, ktorí odišli do Spojených štátov za svojím americkým snom. Ja a moja rodina máme tento sen spoločný s tými Slovákmi, ktorí emigrovali do Spojených štátov. Je to sen mnohých ľudí z celého sveta. Nádej, príležitosti, demokracia, sloboda – toto všetko sú hodnoty, ktoré priviedli ľudí do Ameriky, a sú to hodnoty, ktoré sú pre nás všetkých i dnes naďalej blízke. Tento rok síce oslavujeme 30. výročie oficiálnych diplomatických vzťahov, ale v skutočnosti nás spoločné hodnoty a spoločné dejiny spájali a spájajú, a to už odchodu prvých Slovákov do Nového sveta a neustále budú spoločne smerovať naše krajiny a náš ľud vpred popri tom, ako plníme náročné úlohy dneška a zajtrajška a neúprosne spolu smerujeme k príležitostiam, ktoré nám ponúka ďalších 30 a viac rokov.

Dámy a páni, prosím pridajte sa ku mne a zdvihnite pohár na počesť 247. výročia Spojených štátov a pripite Dáme slobody a všetkému, čo predstavuje, ako aj dlhotrvajúcemu vzťahu Spojených štátov a Slovenska ako priateľov, partnerov a spojencov.

Na zdravie!