Pravda o porušovaní Zmluvy o jadrových zbraniach stredného doletu (INF) zo strany Ruska

Krajiny, rovnako ako bežní občania, uzatvárajú dohody s očakávaním, že ich všetky strany budú dodržiavať až do konca ich platnosti. V zmluvách o kontrole zbraní je mimoriadne dôležité, aby všetky strany dodržiavali ich podmienky, pretože tieto dohody sa týkajú našej bezpečnosti a dokonca aj našej existencie.

Medzinárodná dohoda o jadrových zbraniach blízkeho a stredného doletu (INF), podpísaná v roku 1987, zakazuje Spojeným štátom a Rusku vlastniť pozemné balistické rakety a strely s plochou dráhou letu s rozmedzím od 500 do 5 500 km s cieľom zníženia rizika jadrovej vojny. V prvých rokoch tejto historickej zmluvy obidve strany spolu zničili viac ako 2 600 rakiet, čím sa eliminovala celá trieda zbraní.

Bohužiaľ tak to bolo v minulosti, ale teraz to už neplatí. Rusko pri dodržiavaní Zmluvy o INF podvádza. Pravdepodobne do polovice roka 2000 Rusko začalo skryto porušovať Zmluvu o INF. Doteraz už má niekoľko práporov s nepovolenými raketami, ktoré môžu doletieť do pásiem zakázaných Zmluvou INF. Podarilo sa zhromaždiť dôležité dôkazy podporujúce tieto závery.

Od roku 2013 Spojené štáty viac ako päť rokov pokračovali v diplomatických krokoch kým dospeli k rozhodnutiu, že je nutné, aby Rusko plne a overiteľne dodržiavalo zmluvu. Cieľom Spojených štátov bolo a aj naďalej je zachovanie Zmluvy o INF. Rusko však nikdy nepostupovalo jasným, alebo vecným spôsobom. Namiesto toho sa rozhodlo klamať o existencii nepovolenej rakety a zároveň pokračovalo v jej výrobe, testovaní a nakoniec aj v jej rozmiestňovaní.

Rusko sa držalo svojej pôvodnej lži až do konca roka 2017, kedy Spojené štáty odhalili, že ruský názov zakázanej zbrane je „9M729“. Potom prišlo Rusko s novou lžou, priznalo, že raketa, ktorú sa snažilo zachovať v tajnosti už roky existuje. Zároveň ale tvrdí, že je v súlade so Zmluvou o INF, čo nie je pravda.

Spojené štáty sa usilovali, aby Rusko zmluvu opäť dodržiavalo. Vyskúšali sme integrovanú stratégiu – diplomatické, ekonomické a vojenské opatrenia. Snažili sme sa odradiť Rusko od toho, aby išlo touto cestou a ponúkli sme možnosť zmeniť ich smerovanie. Keď tieto opatrenia nezmenili konanie Ruska, prezident Trump 20. októbra 2018 oznámil, že Spojené štáty ukončia Zmluvu o INF. Následne minister zahraničných vecí Michael R. Pompeo 4. decembra 2018 na stretnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO v Bruseli oznámil, že Rusko závažným spôsobom porušuje zmluvu, v dôsledku čoho Spojené štáty prerušia svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy do 60 dní, ak sa Rusko nevráti k jej plnému a overiteľnému dodržiavaniu. Všetci spojenci NATO vrátane Slovenska súhlasia s tým, že Rusko zmluvu porušuje.

Na túto poslednú príležitosť vyriešiť problém,ktorý zavinilo, Rusko reagovalo prázdnymi výzvami na dialóg, polovičnymi opatreniami a výhražnou rétorikou. Na zasadnutí 15. januára 2019 v Ženeve ruskí predstavitelia naďalej klamali, že zmluvu neporušujú.

Dosť bolo slov; Rusko musí konať. Rusko musí zničiť všetky svoje nepovolené rakety, raketové komplety a ostatné zariadenia v súlade so Zmluvou o INF. Rusko malo viacero príležitostí zachovať Zmluvu o INF. Namiesto toho naďalej rozmiestňovalo ďalšie prápory svojich nepovolených rakiet.

Počas celého tohto obdobia Spojené štáty zmluvu naďalej dôsledne dodržiavali. Napriek jej porušovaniu zo strany Ruska, Spojené štáty vynaložili maximálnu trpezlivosť a úsilie na to, aby presvedčili Rusko dodržiavať podmienky, ku ktorým sa zaviazalo. Je zjavné, že závažné porušenie Zmluvy o INF Ruskom zapadá do širšieho modelu jeho nepriateľských aktivít, nerešpektuje medzinárodné právo a globálnu stabilitu.

Ruské porušenie Zmluvy o INF nie je jediným porušením kontroly zbraní. Rusko tiež porušuje svoje záväzky vyplývajúce z Dohovoru o chemických zbraniach, Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a Zmluvy o otvorenom nebi. Medzinárodné spoločenstvo sa musí zamerať na vážne nebezpečenstvo, ktoré takéto porušovanie zmluvy predstavuje pre integritu kontroly zbraní ako spôsobu znižovania rizika a zvyšovania stability.

Ruské porušenie Zmluvy o INF predstavuje priamu bezpečnostnú hrozbu pre Spojené štáty a našich spojencov v NATO na celom svete tým, že Rusku poskytuje vojenskú a politickú výhodu. Jej porušovanie treba zastaviť, alebo proti nemu zasiahnuť.

Nemôžeme si nevšímať, že Rusko porušuje zmluvu. Ak by sme prijali podvádzanie Ruska v tomtoprípade, podkopalo by to všetko úsilie o kontrolu zbraní na celom svete. Poddať sa
podvádzaniu môže znamenať riziko spoluúčasti. Signál, ktorýtakto pošleme ostatným, hovorí, že v dôsledku nedodržiavania dohôd nehrozia žiadne následky. Takúto správu vyslať nesmieme.

Moskva počítala s tým, že môže mať aj zmluvu aj strelu, ktorú zmluva zakazuje. Spojené štáty povedali jasne , že Rusko malo na výber: buď jedno alebo druhé. Hodiny tikajú Rusku už viac ako päť rokov. Môže teda vidieť, že je na nesprávnej ceste a obrátiť svoj kurz. Ak bude Rusko dodržiavať Zmluvu o INF, získa bezpečnosť vyplývajúcu z istoty a dôvery. Čas urobiť správnu vec sa však Rusku míňa.