Pocta obetiam rómskeho holokaustu

2. augusta si pripomíname Pamätný deň rómskeho holokaustu. Chargé d’affairs Natasha Franceschi venovala tichú spomienku vyše 500-tisíc rómskym obetiam, ktoré zahynuli v nacistických vyhladzovacích táboroch počas druhej svetovej vojny. Pripomeňme si hrdinstvo a nadľudské odhodlanie tých, ktorí prežili. Je povinnosťou nás všetkých zabezpečiť, aby sa podobná tragédia nikdy viac nezopakovala. Utrpenie obetí holokaustu nám musí navždy pripomínať, aké dôležité je bojovať proti predsudkom, xenofóbií a nenávisti v spoločnosti. Nestačí však ostať pri prázdnych slovách a vyhláseniach, musíme aj pri našich každodenných činoch dbať na rázne odmietnutie všetkých foriem diskriminácie, intolerancie a rasizmu a podporiť budovanie spoločnosti otvorenej všetkým. Rómovia naďalej čelia diskriminácií a marginalizácií, od vzdelávania cez zamestnanie, až po prístup k zdravotným a sociálnym službám. Zároveň sme svedkami opakovaných prípadov rasovej neznášanlivosti a násilia voči tomuto etniku. Poučme sa teda z tragických lekcií našej minulosti a postavme sa rázne a nebojácne na stranu zraniteľných menšín.