Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie na prebytočný majetok Veľvyslanectva USA

Veľvyslanectvo USA v Bratislave oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie na prebytočný majetok Veľvyslanectva USA. Aukcia bude zahájená v pondelok, 18.novembra 2019, o 9:00 hod. a ukončená v piatok, 6.decembra 2019, o 15:00 hod. Záujemci o aukciu musia byť zaregistrovaní na webovej stránke Veľvyslanectva USA https://online-auction.state.gov/sk-SK/Auction/Index/d42c2aa1-b4cd-4d3c-b2a3-ea8fd6120411. Prebytočný majetok bude odpredaný v stave v akom sa nachádza ku dňu predaja. Na vydražené položky sa nevzťahuje záruka ani reklamácia.