Viceprezident Spojených štátov amerických

Vice President Mike PenceMichael R. Pence sa narodil 7. júna 1959 v Columbuse, Indiana, ako jedno zo šiestich detí Edwarda a Nancy Penceovcov. Ako malý chlapec sa na americký sen pozeral z prvého radu. Jeho starý otec emigroval vo veku 17 rokov do Spojených štátov a rodina sa usadila na americkom Stredozápade. Budúci viceprezident sledoval mamu i otca pri budovaní všetkého, na čom záleží – rodiny, podniku i dobrého mena. Učil sa od mamy a otca, ktorí začali úspešne podnikať v obchode so zmiešaným tovarom v mestečku v štáte Indiana. Jeho výchova sa niesla v duchu poctivej práce, viery a rodiny.

Viceprezident Pence začal v roku 1981 študovať na Hanover College, kde získal bakalársky titul v študijnom odbore história. Počas štúdia sa vrátil ku kresťanskej viere, hybnej sile jeho života. Neskôr navštevoval Indiana University School of Law (Právnická fakulta Univerzity Indiany), kde stretol svoju životnú lásku, druhú dámu Karen Pence.

Viceprezident Pence pôsobil po promócii ako právnik, viedol Indiana Policy Review Foundation (nadáciu zaoberajúcu sa posudzovaním politík štátu Indiana) a začal uvádzať Mike Pence Show, rozhlasovú talk show a týždenný televízny program venovaný veciam verejným v Indiane, vysielanými viacerými stanicami. Medzitým sa stal hrdým otcom troch detí, Michaela, Charlotte a Audrey.

Keďže vyrastal v kruhu dobrých, ťažko pracujúcich krajanov v štáte Indiana, viceprezident Pence si vždy uvedomoval, že je jeho povinnosťou odvďačiť svojmu štátu a regiónu, ktoré mu dali tak veľa. V roku 2000 sa úspešne uchádzal o kreslo poslanca v Snemovni reprezentantov Spojených štátov amerických za štát Indiana a svoj mandát prevzal vo veku 40 rokov.

Občania stredovýchodnej Indiany zvolili viceprezidenta Pencea za svojho zástupcu v Kongrese šesťkrát. Na Kapitolskom kopci sa etabloval ako zástanca štíhlej vlády, fiškálnej zodpovednosti, ekonomického rozvoja, vzdelávacích príležitostí a Ústavy USA. Kolegovia v ňom rýchlo objavili vodcovské schopnosti a jednomyseľne ho zvolili za predsedu House Republican Study Committee (Republikánsky študijný výbor Snemovne) a za predsedu House Republican Conference (Republikánska konferencia Snemovne). V tejto funkcii viceprezident pomohol zoštíhliť vládu, zlepšiť jej efektívnosť, znížiť výdavky a vrátiť právomoci na štátnu a miestnu úroveň.

Viceprezident Pence opustil hlavné mesto USA v roku 2013, keď ho obyvatelia Indiany zvolili za 50. guvernéra štátu Indiana. Do guvernérskeho úradu štátu Indiana priniesol rovnakú filozofiu štíhlej vlády a nízkych daní. Ako guvernér uzákonil najväčšie zníženie dane z príjmu v histórii štátu Indiana, keď znížil jednotlivé sadzby dane z príjmov, dane z nehnuteľností využívaných na podnikateľské účely a dane z príjmu právnických osôb s cieľom posilniť konkurenčnú výhodu štátu a prilákať nové investície a dobre platené pracovné miesta. Vďaka neúnavnému zameraniu na tvorbu pracovných miest klesla počas jeho štyroch rokov vo funkcii miera nezamestnanosti v štáte o polovicu a na konci funkčného obdobia malo prácu viac obyvateľov Indiany než kedykoľvek predtým za dvestoročnú históriu štátu.

Viceprezident Pence ako guvernér Indiany posilnil financovanie školstva, rozšíril ponuku škôl a zaviedol v histórii štátu Indiana prvý Pre-K Plan (plán predškolskej výchovy), financovaný štátom. Prioritou každej strednej školy sa stalo vzdelanie pre zamestnanie a technické vzdelanie. Indiana, známa ako Križovatka Ameriky, pod vedením viceprezidenta Pencea investovala viac ako 800 miliónov dolárov do obnovy ciest a mostov v štáte. Napriek rekordnému zníženiu daní a novým investíciám do ciest a škôl, si štát zachoval fiškálnu zodpovednosť, keďže viceprezident spolupracoval s členmi Valného zhromaždenia Indiany na schválení dvoch skutočne vyvážených rozpočtov, ktoré štátu zanechali silné rezervy a naozaj závideniahodný rating AAA.

Úspešný príbeh štátu Indiana, skúsenosti viceprezidenta Pencea z pôsobenia v legislatívnom zbore i exekutíve ako aj jeho silné rodinné hodnoty viedli prezidenta Donalda Trumpa k tomu, že si v júli 2016 vybral Mikea Pencea za kandidáta na viceprezidenta. 8. novembra 2016 si americký ľud zvolil Donalda Trumpa za prezidenta a Michaela Pencea za viceprezidenta. Prezident Donald Trump a viceprezident Pence nastúpili do úradu 20. januára 2017.

Viceprezident Mike Pence je vďačný Bohu za jeho milosť, za lásku a podporu rodiny a za dary slobody, ktoré sú prirodzeným právom každého Američana. Teší sa, že v spolupráci s americkým ľudom sa budú usilovať znova pozdvihnúť Ameriku.

Zdroj životopisu: whitehouse.gov