Oprava faktov o pokračujúcej agresii a podvratnej činnosti Ruska

Disinformation graphics

Zosnulý americký senátor Daniel Patrick Moynihan kedysi povedal: „Každý má právo na vlastný názor, ale nie na vlastné fakty.“ Spomenul som si na to, keď som čítal rozhovor s predsedom Výboru pre vzdelávanie a vedu Ruskej dumy Viačeslavom Nikonovom v Hospodárskych novinách (13. júna 2018). Pán Nikonov má právo na svoje názory, ale viaceré jeho tvrdenia sa nezhodujú s faktami.

V prvom rade namietam voči tvrdeniu pána Nikonova, že obyvatelia Krymu sa demokraticky rozhodli pripojiť k Rusku. Krym je súčasťou Ukrajiny. Rusko v roku 2014 vpadlo na Ukrajinu. Následne prinútilo obyvateľov Krymu, aby sa zúčastnili na nelegálnom, umelo vytvorenom referende pod drobnohľadom ozbrojených ruských jednotiek. V takýchto podmienkach nie je priestor pre demokratickú voľbu. Ruská invázia na Kryme a pretrvávajúca agresia na východnej Ukrajine porušuje ukrajinskú suverenitu, medzinárodné právo a základné ľudské práva. Svojím konaním Rusko takisto porušuje svoj záväzok z Budapeštianskeho memoranda z roku 1994 rešpektovať nezávislosť, zvrchovanosť a hranice Ukrajiny za to, že sa Ukrajina vzdala jadrového arzenálu, ktorý zdedila od Sovietskeho zväzu.

Pán Nikonov tiež tvrdí, že Spojené štáty porušujú Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF). Keď mal však v jednej otázke svoje tvrdenie bližšie vysvetliť, neposkytol žiadne podrobnosti. Naopak totiž neexistujú žiadne fakty, ktoré by podporili jeho tvrdenie. Fakty poukazujú na to, že Rusko porušilo zmluvu INF vývojom pozemného raketového systému rakiet SSC-8. Oddelenie amerického úradu pre kontrolu zbrojenia, overovania a dodržiavania predpisov Ministerstva zahraničných vecí USA na to poukázalo v decembri roku 2017.

Pri otázkach o pokračujúcich snahách Ruska šíriť dezinformácie v západných demokratických krajinách pán Nikonov tvrdil, že v západných médiách je rozsiahla cenzúra a neposkytujú žiadne informácie o Rusku. Tu opäť platí, že opak je pravdou. Spojené štáty a ich západní partneri rešpektujú slobodu tlače. Vláda Spojených štátov navyše v žiadnom prípade neobmedzuje spravodajstvo o Rusku. Mediálne prostredie Ruska je presným opakom, ako to nedávno dokázal zákon, ktorý prinútil zahraničné médiá zaregistrovať sa ako „zahraniční agenti“. Táto legislatíva sa v minulosti používala proti mimovládnym organizáciám na ospravedlnenie neustálych razií, bezdôvodného obťažovania a súdnych konaní, ktoré im účinne bránia vykonávať svoju prácu.

Toto nie sú jediné príklady falošných alebo zavádzajúcich vyhlásení pána Nikonova, ale sú tými najočividnejšími. Sú to vynikajúce príklady ruskej dezinformačnej kampane, ktorú sám pán Nikonov popiera. Spojené štáty sa aj naďalej usilujú o zlepšenie vzťahov s Ruskom. Ruská vláda však musí zastaviť pretrvávajúce destabilizačné snahy a agresiu voči svojim susedom. Dokým to však urobí, budeme naďalej pokračovať v budovaní vzťahov s obyvateľmi Ruska v kultúrnej, tvorivej a vedeckej spolupráci. Spojené štáty budú spolu so Slovenskom a zvyškom transatlantického spoločenstva demokracií pevne vzdorovať úsiliu ruskej vlády narušiť pravdu, oslabiť dôveru verejnosti v demokratické inštitúcie a rozdeliť spojencov a partnerov.