Odvaha bojovať za demokraciu

Keďže Slovensko 17. novembra oslavuje Deň boja za slobodu a demokraciu, mali by sme sa pristaviť a pouvažovať o pretrvávajúcom význame protestov z roku 1989 a Nežnej revolúcie. Slovenskí a českí študenti, ku ktorým sa neskôr pripojili ich spoluobčania, sa odvážne vydali do ulíc, aby protestovali proti autoritatívnemu režimu podporovanému Sovietskym zväzom a vyzývali k demokracii a suverenite. Práve študentské protesty z roku 1989 a následná revolúcia pripravili cestu pre demokratické reformy a návrat Slovenska k demokratickým krajinám v západnom spoločenstve. Týmto zabezpečili mier, stabilitu, prosperitu a suverenitu pre slovenský národ.

Keď si pripomíname odvahu demonštrantov, najmä úspech Nežnej revolúcie, musíme tiež pamätať na to, že boj za slobodu a demokraciu neskončil pádom komunizmu, vznikom nezávislého Slovenska alebo dokonca úspešnou integráciou Slovenska do Európskej únie a NATO. Občania slobodných, demokratických štátov musia starostlivo chrániť, neustále obnovovať a zdokonaľovať svoju spoločnosť. Žiadna demokracia akokoľvek rozvinutá alebo uznávaná, úplne nevyužila svoj potenciál. Platí to tak o Spojených štátoch ako aj o Slovensku. Kým všetci občania nebudú mať zabezpečenú plnú ochranu a integráciu do spoločnosti, demokracia nemôže splniť svoje sľuby. Naviac sa musíme neustále chrániť pred nepriateľskými aktérmi, ktorí sa snažia nahradiť demokraciu a slobodu zdiskreditovanými, škodlivými ideológiami. História jasne dokazuje, že demokracia, sloboda, inklúzia a suverenita vedú k mieru, prosperite a stabilite. Autoritatívny režim, represie a vylúčenie vedú k chudobe a konfliktom. A najpodstatnejšie je, že dôraz, ktorý demokratické spoločnosti kladú na slobodu a dôstojnosť jednotlivcov vytvára podmienky pre nás všetkých, aby sme ako jednotlivci aj ako spoločnosť dosiahli svoj najväčší potenciál.

Autoritatívne spoločnosti neumožňujú ľuďom plne dosiahnuť úspech v živote. Okrem zlepšovania a zabezpečenia našich demokratických slobôd doma musíme podporovať aj našich susedov v ich podobných snahách. Po celý tento rok, keď oslavujeme sto rokov prvej Československej republiky a dvadsaťpäť rokov slovenskej samostatnosti, rozprávame príbeh o spolupráci amerického a slovenského ľudu, ktorí spoločne budovali demokraciu v srdci strednej Európy. Tento príbeh presahuje naše vzájomné partnerstvo k ostatným transatlantickým spojencom a partnerom, ktorí Slovensko podporili na vašej ceste k prosperite, nezávislosti a slobode. Dnes je Slovensko pevnou súčasťou demokratickej komunity podporujúcej obyvateľstvo Ukrajiny a západného Balkánu v ich pokračujúcom úsilí vybudovať stabilné, suverénne demokratické krajiny bez zahraničnej nadvlády. Chválim toto úsilie a som presvedčený, že budú pokračovať a nakoniec sa stretnú s úspechom.

Boj za slobodu a demokraciu na Slovensku je príbehom obyčajných ľudí a ich odvahy byť slobodnými. Keď si pripomíname ich odkaz, mali by sme sa tiež opäť zaviazať, že budeme brániť svoje ťažko získané víťazstvá, pracovať na budovaní inkluzívnejšej demokratickej spoločnosti nielen doma, ale rozšírime našu podporu dedičom ich ideí, ktorí naďalej bojujú za svoje vlastné slobodné, demokratické krajiny.