Odkaz ministra zahraničných vecí Anthonyho J. Blinkena ku Dňu Ústavy SR

Antony J. Blinken, minister zahraničných vecí USA, dňa 1.9.2023 obyvateľom a obyvateľkám SR zablahoželal k štátnemu sviatku: „V mene Spojených štátov amerických prajem obyvateľom a obvyvateľkám Slovenska šťastné 31. výročia prijatia ústavy. Keďže si pripomíname 30 rokov bilaterálnych vzťahov medzi Spojenými štátmi a Slovenskom, ctíme si naše dlhoročné partnerstvo a to, že sa Slovensko stalo hrdou demokraciou a silným spojencom NATO. Vaša vytrvalá podpora Ukrajine tvárou v tvár brutálnej ruskej vojne je prejavom vašich silných hodnôt a globálneho vodcovstva. Ako priatelia a spojenci sme spoločne pracovali na podpore demokracie, právneho štátu a základných ľudských slobôd. Oceňujeme spoločný záväzok voči kolektívnej bezpečnosti a presadzovaniu našich spoločných ekonomických a medziľudských väzieb. Pri spätnom pohľade na 30 rokov bilaterálnych vzťahov, znovu potvrdzujeme našu hrdosť na silu priateľstva medzi Slovenskom a Spojenými štátmi. Teším sa na ďalšie úzke spojenectvo medzi našimi národmi.“