Slováci v Amerike to majú od nového roka jednoduchšie

Podnikavosť a inovácie sú kľúčovým nástrojom na rozvoj a vznik pracovných miest v ďaľších oblastiach, ktoré budú dominovať v budúcnosti. Malé rozmery domovskej krajiny slovenských inovátorov motivujú obzerať sa globálne a vyvíjať produkty, ktoré oslovia medzinárodný trh. Dynamické spoločnosti na Slovensku aj v Spojených štátoch sa často sťažujú, že byrokratické prekážky pri získavaní víz obmedzujú ich možnosti prilákať k sebe potrebný ľudský kapitál.

Od začiatku roka na Slovensku aj v USA platia zákony, ktoré výrazne uľahčili transatlantickú spoluprácu. Naše vlády totiž úspešne predĺžili platnosť amerických pracovných víz pre Slovákov v USA a na Slovensku zasa dlhšie platia povolenia na pobyt pre pracovníkov z USA. V obidvoch prípadoch dnes môžu platiť až päť rokov, čo je výrazne viac ako doterajší dvojročný limit. Výsledkom je, že zamestnanci v oboch krajinách si budú predlžovať vízum a povolenie na pobyt menej často, čím ušetria veľa času a peňazí.

Ako vám povie každý nový technologický gigant, najdôležitejším aktívom každej vzdelanostnej ekonomiky je jej pracovná sila – jedinečné vlohy a neohraničená vízia tamojších zamestnancov. Aby sa slovenskí podnikatelia „stali veľkými“ na globálnej scéne a uspeli v globálnej konkurencii moderného podnikateľského prostredia, musia byť schopní podeliť sa o svoje myšlienky s kolegami v zahraničí. Výmena poznatkov a schopností s kolegami v Kalifornii musí byť rovnako jednoduchá ako s tými v Košiciach.

Po minuloročnom balíčku reforiem s cieľom obmedziť byrokraciu a zjednodušiť zakladanie firiem a finančne podporiť start-upy je toto zlepšenie a dohoda o predĺžení platnosti pracovných víz ďalším pozitívnym krokom slovenskej vlády k zlepšeniu trhového prostredia pre podnikateľov. Veľvyslanectvo USA toto úsilie o podporu rastu inovácií a podnikavosti s radosťou podporuje. Zároveň si však uvedomujeme, že technológia neustále zrýchľuje tempo inovácií, čo spôsobuje rýchle zmeny ekonomického prostredia. Tešíme sa, že na tejto dôležitej snahe budeme so slovenskými partnermi naďalej pracovať v roku 2016 a aj po ňom.