Nová kapitola v našom príbehu slobody

Je skvelé byť na Slovensku! Ako veľvyslankyňa Spojených štátov na Slovensku by som rada začala svoje pôsobenie ocenením úsilia mojich predchodcov. Väčšinu svojej dvadsaťročnej kariéry som sa ako diplomatka  venovala posilneniu transatlantickej aliancie. Na základe tejto skúsenosti som presvedčená, že naše spoločné hodnoty slúžia ako základ partnerstva a bezprecedentnej éry mieru a prosperity, ktorú priniesli do Európy a Spojených štátov. Na začiatku môjho pôsobenia  v tejto krásnej krajine sa teším na cestovanie  po Slovensku a na stretnutia s čo najväčším počtom z vás. Chcem počuť vaše názory a perspektívy, spoznať nových priateľov a spolupracovať s našimi partnermi vo vláde, občianskej spoločnosti a podnikateľskej komunite, aby sme posilňovali naše vzrastajúce vzťahy a transatlantický zväzok.

Priateľstvo medzi Spojenými štátmi a Slovenskom trvá viac ako sto rokov a spája nás v transatlantickom spoločenstve demokracií. V roku 1918 sa skupiny slovenských, českých a amerických priateľov spojili, aby presvedčili prezidenta Woodrowa Wilsona podporiť vytvorenie nezávislej demokratickej Československej republiky – prvého demokratického štátu v strednej Európe a modernej éry transatlantickej spolupráce. V roku 1945 slovenskí vojaci a partizáni bojovali proti nacistickým okupantom a pripojili sa k obrovskému transatlantickému úsiliu poraziť ideológiu založenú na nenávisti a útlaku. V roku 1989 občania Slovenska vyšli do ulíc a požadovali ukončenie totalitnej vlády a sovietskej nadvlády. A v roku 1993 si Slovensko ako demokratický národ uvedomilo svoju túžbu po suverenite a čoskoro slobodne vstúpilo do NATO a Európskej únie. Počas tohto prechodu podporovali Spojené štáty Slovensko ako priateľ, partner a spojenec.

História mojej rodiny je neoddeliteľne spojená s rozhodujúcimi konfliktami, ktoré formovali 20. storočie. Vďaka mojim dvom starým otcom, ktorí slúžili v druhej svetovej vojne, skúsenostiam získaným ako výmenná študentka v Londýne, ako aj mojej kariére zameranej  na niektoré zo zostávajúcich konfliktov v Európe, som na základe profesionálnych skúseností a osobnej histórii hlboko zakorenená v transatlantickom zväzku. Určujúcimi princípmi v mojej profesionálnej kariére sú hodnoty slobody, demokracie a právneho štátu spolu s dodržiavaním ľudských práv a ľudskej dôstojnosti. Vďaka týmto hodnotám sú naše národy silné a prosperujúce. Je mi cťou, že som prišla na Slovensko počas 30. výročia Nežnej revolúcie a 15. výročia vstupu Slovenska do NATO.

Za dvadsaťšesť rokov od nezávislosti Slovenska sa americko-slovenské partnerstvo prehĺbilo a posilnilo. Dnes prežíva Slovensko bezprecedentné obdobie bezpečnosti, suverenity a prosperity, pretože členstvo v NATO a Európskej únii zaručuje vaše ťažko vybojované slobody. Je mi cťou, že duchu priateľstva začínam písať svoju vlastnú kapitolu nášho spoločného príbehu slobody spolu s talentovaným tímom Američanov a Slovákov.