Nord Stream 2 ohrozuje európsku stabilitu a bezpečnosť

Nord Stream 2 Construction work (AP)

Slovensko a ďalšie krajiny Európskej únie 13. decembra 2018 hlasovali za rozšírenie sankcií voči Ruskej federácii. Toto rozhodnutie odzrkadľuje nielen to, že Rusko nedokázalo dosiahnuť pokrok v plnení záväzkov na Ukrajine v rámci Minských dohôd, ale aj jeho čoraz agresívnejšie a nezákonné správanie voči Ukrajine. Neopodstatnené útoky Ruska proti ukrajinským lodiam v Kerčskom prieplave, ku ktorým došlo 25. novembra, zdôraznili neochotu Ruska správať sa zodpovedne a prispieť k stabilite a mieru v Európe.

EÚ a NATO preukázali svoje odhodlanie odradiť ďalšiu ruskú agresiu prostredníctvom sankcií, ako aj zvýšením vojenských výdavkov. Z tohto dôvodu je nezmyslené podporovať projekt plynovodu Nord Stream 2 pre tranzit ruského plynu v hodnote 9.5 miliardy USD, ktorý by v konečnom dôsledku mohol napomáhať financovaniu ďalších škodlivých aktivít. Okrem finančných výhod, ktoré získava z takýchto projektov, je Rusko známe využívaním rozsiahlych energetických projektov, akým je aj Nord Stream 2, na vyvíjanie nátlaku na niektoré krajiny. Rusko tiež bežne využíva súčasných a bývalých vysokých predstaviteľov, aby presadzovali energetickú politiku Kremľa a s tým súvisiacu politickú agendu.

Nord Stream 2 zníži energetickú bezpečnosť v Európe. Závislosť na akomkoľvek jedinom dodávateľovi je vo svojej podstate riskantné. Keď je tým dodávateľom Rusko, takáto závislosť je nebezpečná. Európa je opakovane svedkom toho, ako Putin nedodržiava prísľuby a zmluvy -napríklad obmedzením tranzitu plynu cez Ukrajinu, ktorý sťažil životy Európanov a ohrozil ekonomiku krajín Európy; alebo nezákonným odklonom štyroch turbín Siemens na Krym v roku 2017. Tieto udalosti sa odohrali napriek zárukám na vyššej úrovni, že k takýmto opatreniam Rusko nepristúpi. Bolo by kratkozraké myslieť si, že prezident Putin dodrží sľub, ktorý dal, že Rusko zachová tranzit plynu cez Ukrajinu výmenou za výstavbu plynovodu Nord Stream 2.

Od oznámenia zámeru postaviť plynovod Nord Stream 2 v roku 2015, Spojené štáty spolu s s európskymi partnermi a spojencami hovoria o dôležitosti zastaviť budovanie plynovodu Nord Stream 2. Mnohí členovia z východného krídla NATO, vrátane Slovenska, sa postavili proti výstavbe plynovodu Nord Stream 2. Vedúci predstavitelia Kanady, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Talianska, Dánska, Švédska, Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska, ako aj Európska komisia a Európsky parlament taktiež vyjadrili obavy v súvislosti s plynovodom.

Ruská hrozba sa stupňuje od roku 2014. Západ musí spoločne reagovať na najnovšie provokácie a zavádzať dalšie protiopatrenia, aby Kremeľ prehodnotil budúce provokatívne kroky. Ako nevyhnutnú súčasť reakcie vyzývame európskych lídrov, aby sa spojili so Spojenými štátmi, Slovenskom a ďalšími európskymi spojencami a podnikli rozhodné kroky na to, aby plynovod Nord Stream 2 nebol dokončený.