NATO oslavuje 70. výročie vzniku

NATO celebrates 70th anniversary

Krátko po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa občania Slovenska rozhodli stať členmi Severoatlantickej aliancie (NATO)- ako najlepšej garancie suverenity, bezpečnosti a stability nového štátu. NATO, najúspešnejšia aliancia v histórii, sa stala prirodzeným domovom aj pre slobodné a demokratické Slovensko. Slovensko si 29. marca pripomína 15.výročie od svojho vstupu do aliancie. NATO aj naďalej poskytuje najlepšiu záruku suverenity Slovenska a jeho spojencov.

Ministri zahraničných vecí všetkých členských krajín aliancie si vo Washingtone D.C. ako rovnocenní partneri pripomenú nielen 70. výročie od založenia NATO, ale aj 15.výročie členstva Slovenska v NATO. Toto stretnutie spojencov potvrdzuje, že záruky vyplývajúce z členstva v aliancii znamenali najbezpečnejšie, najstabilnejšie a najprosperujúcejšie obdobie ich existencie. Na tomto stretnutí vítajú aj Severné Macedónsko, ktoré sa stáva tridsiatym členom NATO.

NATO je alianciou štátov, ktoré „sú odhodlané chrániť slobodu, spoločné dedičstvo a civilizáciu svojich národov, založenú na princípoch demokracie, osobnej slobody a právneho štátu,“ citujem Chartu NATO. Každý spojenec preberá vlastnú zodpovednosť brániť všetkých ostatných spojencov v prípade útoku na ktoréhokoľvek z nich. Aby aliancia bola pripravená splniť tieto záruky, spojenci sa pravidelne zúčastňujú spoločných cvičení na územiach jednotlivých členských štátov, nasadzujú svojich vojakov v zmiešaných jednotkách vo svete a zaväzujú sa byť vždy vojensky pripravení a efektívni.

Keď 4. apríla 1949 prvých dvanásť spojencov podpísalo Zmluvu o NATO, americký prezident Harry S. Truman povedal, že jej členovia „sa nielen usilujú o zabezpečenie slobody pred agresiou a pred použitím sily v Severoatlantickej komunite, ale zároveň sa aktívne snažia presadzovať a zachovávať mier na celom svete.“ Toto je aj dnes snaha všetkých členov aliancie. NATO zohralo historickú úlohu pri udržiavaní mieru a naďalej poskytuje bezpečnosť, hoci čelí novým hrozbám.

Studená vojna sa skončila, ale NATO je dnes rovnako dôležité ako v roku 1949. Nové výzvy spolu s tými starými vytvárajú čoraz konkurenčnejšie a neisté geopolitické prostredie. Rusko, namiesto toho, aby spolupracovalo s nami na riešení nových výziev, demonštruje agresiu, ktorá opäť ohrozuje prosperitu, stabilitu a mier budovanú posledných sedemdesiat rokov. Za vlády Vladimíra Putina sa Rusko zameralo na naše demokratické inštitúcie, vrátane volieb, finančných inštitúcií a civilnej infraštruktúry novými formami „hybridnej vojny“. Rusko napadlo a pokračuje v okupácii území suverénnych krajín Ukrajiny a Gruzínska. Ohrozuje tiež mestá a obyvateľov členov NATO tým, že rozmiestňuje a nasadzuje prápory schopné niesť jadrové hlavice, čím porušuje Zmluvu o jadrových zbraniach stredného a krátkeho doletu (INF).

Rusko nie je jedinou medzinárodnou hrozbou, ktorej čelia členské štáty NATO. Čína sa čoraz agresívnejšie usiluje o budovanie hospodárskeho a politického vplyvu v Európe s cieľom rozvrátiť európsku a transatlantickú jednotu a prepísať medzinárodné normy a smernice. Nemôžeme tiež ignorovať výzvy prichádzajúce z krajín ako Irán a Severná Kórea, ktoré majú nepredvídateľných vodcov a jadrové ambície. Ako povedali naši spojenci, terorizmus naďalej predstavuje priamu hrozbu pre naše obyvateľstvo, medzinárodnú stabilitu a prosperitu.

Tvárou v tvár týmto výzvam Spojené štáty neochvejne plnia svoje záväzky voči spojencom. Americký prezident Donald Trump vo svojom prejave vo Varšave roku v roku 2017 jednoznačne vyhlásil, že „Američania vedia, že silná aliancia slobodných, suverénnych a nezávislých národov je najlepšou obranou našich slobôd a záujmov.“ Ako potvrdenie spoločného záväzku ku kolektívnej obrane a zvrchovanosti každého členského štátu, sa v roku 2014 spojenci zaviazali poukazovať najmenej dve percentá HDP na obranu a do roku 2024 investovať najmenej 20% týchto výdavkov do špeciálneho vybavenia. Vítame záväzok Slovenska a jasný plán na dosiahnutie týchto cieľov, čím Slovensko preukazuje svoje odhodlanie chrániť a brániť alianciu a naše spoločné hodnoty.

Spojenci sa v rámci NATO zaviazali ku kolektívnej obrane a ochrane našich slobôd. Spoločne musíme naďalej investovať do obrany našich krajín, modernizovať obranné kapacity a prispievať k úsiliu NATO podporovať bezpečnosť a ochranu našich občanov. Členovia NATO vrátane Slovenska zintenzívnili svoje úsilie. Spoločne budeme silnejší a lepšie pripravení na to, aby NATO zostalo zárukou mieru a prosperity počas nadchádzajúcich sedemdesiat rokov – ako aj v ďalších rokoch.