Môžeme sa tešiť z pevných základov spolupráce

Ambassador Sterling meets the business community in Eastern Slovakia (AmCham photo)
Veľvyslanec Sterling s predstaviteľmi podnikateľskej komunity na východnom Slovensku (AmCham photo)
Veľvyslanec Sterling s predstaviteľmi podnikateľskej komunity na východnom Slovensku (AmCham photo)

V čase, keď sa Slovensko pripravuje na budúcoročné oslavy 25. výročia svojej nezávislosti, prichádza čas aj na oslavy dvadsiatich piatich rokov úzkych diplomatických vzťahov so Spojenými štátmi americkými, ktoré sa Slovensku stali priateľom, partnerom a spojencom. Väzby medzi Spojenými štátmi a Slovenskom sú založené na silnej a komplexnej spolupráci v oblasti medzinárodnej bezpečnosti, obrany, ľudských práv a demokracie, ale aj na úspešných hospodárskych a obchodných vzťahoch.

Štatistiky hovoria jasnou rečou: Spojené štáty sú na 16. mieste spomedzi všetkých obchodných partnerov Slovenska a sú jeho štvrtým najväčším obchodným partnerom mimo Európskej únie, keď objem obchodu medzi oboma krajinami v roku 2016 dosiahol okolo 2,22 miliardy dolárov. Americké firmy vedia, že Slovensko je skvelým miestom pre biznis prinášajúci investície aj pracovné miesta – približne 55 000 ľudí na Slovensku je zamestnaných v amerických firmách, ako je U.S. Steel, Whirlpool, AT&T, Adient, Amazon a ďalšie. Slovenskí podnikatelia vedia, že Spojené štáty sú rovnako dobrou destináciou – firmy ako Eset, Anasoft, či Colosseo majú svoje obchodné adresy v USA. Pri príležitosti dvadsiatich piatich rokov nášho partnerstva máme naozaj čo oslavovať a môžeme sa tešiť z pevných základov spolupráce, na ktorých sa dá stavať ďalej.

Skvelý úspech Slovenska, ktoré zažíva obdivuhodný hospodársky rast, a stále sa zlepšujúca kvalita života bežných Slovákov, je z veľkej časti zásluhou talentu ľudí na Slovensku, ale aj rozhodnutí lídrov, ktoré boli prijaté v procese Európskej a transatlantickej integrácie Slovenska a na jeho ceste k otvorenosti, trhovej ekonomike a demokracii. Povzbudzujúce sú aj nedávne vyjadrenia slovenských politických lídrov, ktorí opätovne potvrdili svoj záväzok presadzovať uvedené hodnoty a politiku. Napriek tomu pred krajinou stojí ešte veľa práce, ak si má Slovensko udržať svoj úspešný trend aj v prvej polovici 21. storočia tak, aby z neho profitovali všetci obyvatelia krajiny. Verím tomu, že Slovensko zvládne túto výzvu aj preto, lebo Spojené štáty, ako spoľahlivý priateľ a partner, mu majú čo ponúknuť.

Vzdelaná a adaptabilná pracovná sila bude stále kľúčovým faktorom pre ďalší hospodársky rast. Táto požiadavka bude obzvlášť dôležitá v čase, keď Slovensko hľadá cesty ako budovať diverzifikovanejšiu ekonomiku, ktorá sa v hodnotovom reťazci dokáže posunúť od výroby k vedomostnému podnikaniu. Nasledujúcej generácii zamestnancov na Slovensku nebudú stačiť iba technické a jazykové zručnosti, ktoré sa od nej na dnešnom globálnom trhu očakávajú. Rovnako bude potrebovať kritické myslenie, ktoré bude nevyhnutné pre mnohé typy zamestnaní v budúcnosti. Toto si vyžiada investície a podporu vzdelávania od základných škôl až po univerzity, ale aj neskôr – konkrétne sa bude treba zamerať na to, ako zabezpečiť všetkým Slovákom prístup k celoživotnému vzdelávaniu.

Spojené štáty sú svetovým lídrom v oblasti vyššieho vzdelávania a môžu túto svoju silnú pozíciu využiť na pomoc Slovensku pri plnení cieľov vo vzdelávaní. Už dnes sa tak deje prostredníctvom Fulbrightovho štipendia, podporou vyučovania angličtiny cez program lektorov a asistentov výučby anglického jazyka, či investovaním do reformnej vzdelávacej iniciatívy nadácie Pontis s názvom Generácia 3.0. Každý rok má takmer 3000 mladých Slovákov jedinečnú príležitosť získať veľmi cenné a praktické pracovné skúsenosti v rámci nášho populárneho výmenného programu Summer Work and Travel. Jeho účastníci sa domov vracajú so skutočne svetovým rozhľadom, výrazne lepšou angličtinou a cennou pracovnou skúsenosťou, ktorá im dáva jasné výhody v očiach budúcich zamestnávateľov. Ako veľvyslanec považujem za prioritu, aby sme rozširovali vzťahy medzi Slovenskom a Spojenými štátmi v oblasti vzdelávania nielen spoluprácou medzi inštitúciami a odborníkmi, ale aj cez študentské vzdelávacie programy, akým je napríklad spomínaný program Summer Work and Travel.

Okrem poskytnutia zručností, ktoré budú zamestnanci v budúcnosti potrebovať, aby mohli byť konkurencieschopní aj na integrovanom globálnom trhu, by Slovensko malo ponúkať atraktívne príležitosti aj pre nasledujúcu generáciu pracovníkov. Tieto príležitosti sú závislé na inováciách a podnikaní, čo sú opäť oblasti, v ktorých sú Spojené štáty svetovým lídrom a môžu tak byť ideálnym partnerom pre inovátorov, podnikateľov a všetkých progresívne mysliacich ľudí na Slovensku. Americké firmy sú na čele svetovej inovácie – stačí spomenúť také slávne spoločnosti ako je napríklad Amazon, Hewlett-Packard Enterprise či IBM, ktoré si našli cestu k podnikaniu aj na Slovensku. Popritom sa tým najtalentovanejším a najmotivovanejším mladým ľuďom zo Slovenska podarilo uspieť v Spojených štátoch v novátorských firmách ako je Google, Apple, či Amazon. Okrem už existujúcich silných podnikateľských väzieb je mojou úlohou v pozícii veľvyslanca hľadať spôsoby ako spojiť množstvo talentovaných a úspešných slovenských Američanov s progresívne zmýšľajúcimi partnermi na Slovensku a sledovať, ako sa im spolu darí. Na Slovensku sme už vytvorili niekoľko partnerstiev s miestnymi inovátormi a vzdelávacími pracovníkmi, ktoré sú zamerané na podporu kariéry v oblasti informačných technológií pre každého. S týmto cieľom podporujeme miestne organizácie ako je AjTyvIT, ktoré poskytujú podporu mladým ženám na ceste za kariérou v IT. Aj naďalej budeme hľadať miestnych partnerov, ktorí s nadšením budujú a rozširujú kultúru inovácií a podnikania, a budeme ich podporovať v ich úsilí.

Som hrdý na to, že môžem zastupovať Spojené štáty americké na Slovensku a že obe krajiny sa od samého začiatku navzájom podporujú. Zdedili sme totiž neoceniteľnú skúsenosť od svojich predkov – od slovenských vlastencov, ktorí v Pittsburghu v roku 1918 vynaložili svoje úsilie na to, aby mohlo vzniknúť samostatné Československo, cez hrdinských slovenských účastníkov Slovenského národného povstania a americké letecké posádky a špeciálne jednotky, ktoré ich podporovali, až po odvážnych mužov a ženy, ktoré spoločnými silami vytvárajú slobodné, demokratické a samostatné Slovensko od jeho nezávislosti v roku 1993. Dnes je našou úlohou ďalej rozvíjať toto úspešné dedičstvo a zabezpečiť, aby si ďalšie generácie Slovákov a Američanov mohli spolu užívať budúcnosť v prosperite a bezpečí.