Minister zahraničných vecí Antony J. Blinken na slávnostnom podpísaní DCA s ministrom zahraničných vecí SR I. Korčokom a ministrom obrany SR J. Naďom

MINISTER BLINKEN: Dobrý večer, všetci. Minister zahraničných vecí Korčok, minister obrany Naď – Ivan, Jaroslav – vitajte. Som veľmi rád, že ste tu dnes na ministerstve zahraničia vo Washingtone. Mali sme veľmi dobrú diskusiu o mnohých problémoch, ktoré nás spájajú.

Ale hneď na úvod chcem povedať, aké vďačné sú Spojené štáty americké za priateľstvo a strategické partnerstvo, ktoré máme so Slovenskom, okrem našich medziľudských väzieb, kedže v Spojených štátoch žije takmer 1 milión ľudí slovenského pôvodu, a našich ekonomických väzieb v hodnote miliárd dolárov v obchode a investíciách medzi našimi dvoma krajinami každý rok. Sila tohto vzťahu je evidentná aj v našich obranných väzbách a bezpečnostnej spolupráci, a na to sme tu, aby sme sa v tejto chvíli na to zamerali.

V oblasti bezpečnosti sme partnermi od roku 1993, kedy vznikla samostatná Slovenská republika. V roku 2004 sme sa stali spojencami NATO, čo posunulo našu obrannú spoluprácu na novú úroveň.

Dnes robíme ďalší krok podpísaním Dohody o obrannej spolupráci. Táto dohoda uľahčuje našim ozbrojeným silám koordináciu pri spoločnom obrannom úsilí, ako je vykonávanie spoločných výcvikových cvičení. Táto dohoda taktiež vytvorí pravidelnejšie konzultácie medzi našimi krajinami o hrozbách pre našich ľudí, pre medzinárodný mier a bezpečnosť.

A keďže sa Slovensko snaží o modernizáciu svojich obranných spôsobilostí a infraštruktúry, dohoda otvára cestu pre Spojené štáty, aby toto úsilie podporili. Podobné dohody sme podpísali s mnohými našimi spojencami v NATO, pretože veríme, že užšia obranná spolupráca je v našom záujme, v záujme našich spojencov a v záujme bezpečnosti a stability v celej Európe.

Teraz sme svedkami množstva dezinformácií, ktorých cieľom je podkopať túto dohodu a v širšom zmysle aj výhody transatlantického partnerstva. Dovoľte mi teda objasniť niekoľko zásad, ktoré stoja za tým, čo dnes robíme.

Táto dohoda je založená na spolupráci a rešpekte, rovnakých hodnotách, ktoré tvoria základ našej spolupráce prostredníctvom NATO. Spísali ju Slovensko a Spojené štáty americké ako plnohodnotní, rovnocenní a suverénni partneri a zastupuje – v záujme oboch našich vlád – záujmy ľudí oboch našich krajín. Nič v dnešnej dohode nevytvára trvalé americké základne ani prítomnosť vojsk na Slovensku a zmluva plne rešpektuje suverenitu a zákony Slovenska. Možno ho tu dnes podpisujeme, ale o jeho definitívnom schválení rozhodne demokraticky zvolený slovenský parlament a ratifikuje ho prezidentka.

Počas takmer 30 rokov diplomatických vzťahov Slovensko a Spojené štáty americké spolupracovali ako partneri, priatelia, spojenci a vďaka našej práci sa naše krajiny aj transatlantický región ako celok stali silnejšími, bezpečnejšími a prosperujúcimi. Dnešná dohoda stavia na tejto minulosti a pomôže nám spoločne vytvoriť ešte silnejšiu budúcnosť.

Takže jednoducho ďakujem našim priateľom, našim partnerom, že sa to podarilo, že ste tu dnes. A teraz, Ivan, máš slovo.

MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ KORČOK: Vážený pán minister zahraničných vecí, milý Tony, veľmi pekne ďakujem v mojom mene a v mene ministra obrany, že si nás dnes prijal vo Washingtone, DC a ďakujem za veľmi užitočnú diskusiu o našich bilaterálnych vzťahoch, ale hlavne o vývoji v Európe a na východe.

Chcel by som začať zopakovaním toho, čo si práve povedal o našom vzťahu. Naše partnerstvo je silné od prvého dňa našej nezávislosti. Stáli sme spolu ako priatelia. Stali sme sa partnermi a od roku 2004 sme spojencami v NATO – spojencami, ktorí nielen zdieľajú hodnoty, ale stoja bok po boku, keď sú tieto hodnoty a princípy spochybňované.

Prítomnosť USA v Európe je životne dôležité pre obe strany Atlantiku. Prispieva k posilneniu bezpečnosti a stability Európy a Aliancie. V strednej Európe sme sa tvrdo naučili, čo to znamená, ak USA nie sú prítomné alebo sa aktívne nezapájajú. Aktívnou angažovanosťou, myslím tým aj medziľudský kontakt či vedeckú, ekonomickú, politickú, bezpečnostnú a obrannú spoluprácu na každej úrovni a pri každej príležitosti. Vývoj v posledných týždňoch len podčiarkuje, aké dôležité sú otvorené a úprimné konzultácie medzi spojencami a partnermi a silná transatlantická jednota. Momentálne je bezpečnosť Európy v stávke. Ako spojenci NATO sme pripravení zapojiť sa do skutočného dialógu s Ruskom s cieľom dosiahnuť konštruktívne výsledky, ale nie je priestor na kompromisy a ústupy z našich základných princípov.

Môj kolega, minister obrany Jaroslav Naď, práve sa chystáš podpísať dohodu, ktorá posúva naše obranné partnerstvo do 21. storočia. Táto dohoda je dôležitá pre naše krajiny a naše záväzky voči NATO. Dáva Slovensku a USA nástroje na ďalšie prehĺbenie našej vojenskej spolupráce a na to, aby sme – keď konáme spoločne, vedeli prečo a ako a za dohodnutých podmienok.

Nakoniec mi dovoľ, Tony, poďakovať Tebe, Tvojmu priateľstvu. Budeme pokračovať v našich rozhovoroch o výstupoch pre Summit pre demokraciu, ekologizácii nášho priemyslu, zvyšovaní odolnosti našich dodávateľských reťazcov alebo modernizácii našej obrany. Keďže sa pripravujeme na 30. výročie našich bilaterálnych vzťahov v roku 2023, dúfam, že Ťa pri tejto príležitosti privítam v Bratislave.

MINISTER BLINKEN: Ďakujem.

MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ KORČOK: Ďakujem.

MINISTER OBRANY NAĎ: Vážený minister zahraničných vecí Blinken, drahý Tony; vážený pán minister Korčok, drahý Ivan, tento deň je mimoriadnym a dôležitým míľnikom v našich bilaterálnych vzťahoch a v obrannej spolupráci medzi USA a Slovenskom. Dohoda o obrannej spolupráci jasne dokazuje intenzitu nášho úzkeho partnerstva v oblasti obrany a bezpečnosti. Je to tiež vyjadrenie nášho spoločného záväzku voči transatlantickej bezpečnosti ako spojencov NATO.

Bilaterálna spolupráca medzi Slovenskom a Spojenými štátmi je dlhodobo výborná. Vojenská spolupráca so Spojenými štátmi výrazne prispela k procesu transformácie a modernizácie OS SR, najmä vzdušných síl a síl pre špeciálne operácie.

Dnes staviame našu spoluprácu na primeraný právny základ. Sme pripravení úzko spolupracovať na realizácii iniciatív obrannej spolupráce, ktoré prebiehajú, a spoločne hľadať nové príležitosti na rozvoj tohto strategického partnerstva.

Drahý Tony, dovoľ mi zopakovať, že Spojené štáty americké sú pre Slovensko strategickým spojencom. Toto silné puto je postavené nielen na historickej úlohe, ktorú zohrali USA pri vzniku samostatného Československa a historickej úlohe, ktorú zohrali USA pri vstupe Slovenska do NATO, ale aj pri modernizácii našich ozbrojených síl. Táto dohoda je ďalším krokom v našom dlhodobom cieli posunúť tento neoceniteľný vzťah na vyššiu úroveň.

Súčasné hrozby a výzvy v bezpečnostnom prostredí musíme brať vážne, aby sme ochránili základy našej trvalej bezpečnosti a spoločné hodnoty demokracie, slobody a prosperity. Áno, sme blízki partneri, sme blízki priatelia a sme blízki spojenci. Ďakujem, Tony.

MINISTER BLINKEN: Obom vám veľmi pekne ďakujem. Môžem povedať, že chcem dodať len jednu vec? V osobnej rovine chcem len vyjadriť svoj obdiv a uznanie vedeniu týchto dvoch kolegov. Ďakujem.

Ceremóniu si môžete pozrieť na nasledujúcom videu – https://www.youtube.com/watch?v=n5WtK8dDkko