Medzinárodný deň žien – Vzdanie pocty všetkým ženám, ktoré stoja v prvej línii na slovenskej hranici s Ukrajinou

Dnes vzdávame hold všetkým ženám, ktoré stoja v prvej línii na slovenskej hranici s Ukrajinou. „Po štyroch dňoch sme prišli s mamou a psom. Teraz sa tu dobrovoľne venujeme dobrovoľníctvu, pretože to je teraz jediný spôsob, ako môžeme pomôcť Ukrajine a našim otcom a bratom. Neviem strieľať a toto je jediný spôsob, ako môžem pomôcť. Mama celý deň píše rady a informácie na sociálnych sieťach,“ hovorí Kateryna, stojaca vedľa svojej priateľky Oksany na košickej železničnej stanici.

„Robím to pre deti, ktoré prichádzajú.“ Hovorí skúsená zdravotná sestra Anna zo Slovenského Červeného kríža vo Vyšných Nemeckých. Pracuje ako zdravotná sestra už viac ako 40 rokov a pomáhať ľuďom je jej poslaním, ako sama o sebe hovorí. Spolu s Dominikou pomáhajú ľuďom utekajúcim z vojnovej zóny tým, že im poskytujú potrebnú lekársku pomoc a informácie.

Katarína z občianskeho združenia Mareena hovorí, že „pomáhať ľuďom vo všeobecnosti a pomáhať ľuďom asimilovať sa na Slovensku je pre ňu priestor, kde sa cíti nápomocná, naplnená a užitočná“. Spolu s Kristínou sa starajú o to, aby utečenci dostali čo najviac informácií a pomoci predtým, ako budú pokračovať v ďalšej ceste. Mníšky pracujúce pre Maltézsky rád nie sú výnimkou pri poskytovaní pomoci Ukrajincom po prekročení hraníc.

Ďakujeme vám za lásku, odhodlanie a odvahu, ktorú dávate všetkým, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a zabíjania. Slovensko, stojíme pri vás a za tým, ako obdivuhodne pomáhate a stojíte pri Ukrajine.