Medzinárodný deň Rómov

Medzinárodný deň Rómov, ktorý sa každoročne oslavuje 8. apríla, je príležitosťou osláviť rómske spoločenstvo, ktoré je už celé stáročia neoddeliteľnou súčasťou bohatej kultúrnej mozaiky Slovenska. V celej Európe sa počet Rómov odhaduje na 10 až 12 miliónov, zatiaľ čo v USA žije milión amerických občanov rómskeho pôvodu.

Spojené štáty si každoročne pripomínajú Medzinárodný deň Rómov, aby dali najavo svoj záväzok rovného zaobchádzania a inklúzie všetkých Rómov do spoločnosti. Rovnako vyzdvihli prácu aktivistov a bežných občanov, ktorí každý deň bojujú proti diskriminácii.

S manželkou Veerle sme mali príležitosť navštíviť rómske komunity a ich miestnych lídrov na východnom a južnom Slovensku. Rómovia aj nerómovia, ktorých sme stretli nás inšpirovali. Denno-denne pracujú na spoločenskej inklúzii a rovnakých príležitostiach pre slovenských občanov s rómskou príslušnosťou.

Svoju cestu som začal v Košiciach stretnutím s mimovládnou organizáciou Poradňa pre občianske a ľudské práva, ktorá poskytuje právne poradenstvo ľuďom bojujúcim proti diskriminácii a segregácii. Marcel Šaňa, starosta Lunika IX, nás informoval o opatreniach, ktoré viedli k zlepšeniu bezpečnosti a novému bývaniu pre obyvateľov štvrte. Aj na Luniku IX aj v Moldave nad Bodvou v osade Budulovská som sa zoznámil s tímami komunitných asistentov, ktorí významne pomáhajú zlepšiť zdravotný stav miestnych obyvateľov a šíria osvetu zdravia. Komunitné centrá však pracujú aj na zlepšení prístupu k vzdelávaniu a udržateľnému bývaniu pre Rómov. Primátor mesta Moldavy nad Bodvou ma sprevádzal po osade Budulovská a prejavil úsilie zlepšiť infraštruktúru, vzťahy s políciou a pestovať súdržnosť v multietnickom mestečku.

V jednom z najchudobnejších regiónov južného Slovenska, v Barci, skupina rómskych starostov z Gemera vytvorila asociáciu na zlepšenie zamestnanosti a životných podmienok. Títo starostovia síce reprezentujú malé obce, ale myslia vo veľkom. Spoločné pripomenutie obetí rómskeho holokaustu pred pamätníkom v tejto obci ma obzvlášť dojalo. V posledných komunálnych voľbách bolo zvolených aj rekordný počet rómskych poslancov a starostov. Mnohí z nich sú absolventami programov Národného demokratického inštitútu. V Rimavskej Sobote absolventi amerického vládneho programu spolu s miestnymi podnikateľmi učia mladých ľudí podnikať, medzi inými aj Rómov.

Vychádzajúc z vlastnej skúsenosti a skúsenosti amerického národa s diskrimináciou, som mal podnetnú diskusiu so stredoškolákmi o našich spoločných hodnotách ako sú tolerancia, rovnaké zaobchádzanie a rôznorodosť.

Cestou po južnom a východnom Slovensku sme na vlastné oči pozorovali zásadné výzvy, ktorým Rómovia čelia aj naďalej. Zároveň nás potešilo množstvo pozitívnych príkladov miestnych iniciatív, ktoré prinášajú skutočný pokrok a zaslúžia si väčšiu podporu.

Nesmieme podliehať cynizmu. Stretnutia s mnohými aktívnymi Rómami aj nerómami ma utvrdili v tom, že budúce Medzinárodné dni Rómov nám poskytnú ešte viac dôvodov na oslavu.