Pohľad na rok 2016

V roku 2015 USA a Slovensko spolupracovali v mnohých oblastiach a sme radi, že tento rok môžeme stavať na pevnom základe a naše krajiny zblížiť ešte viac. Sme presvedčení, že rok 2016 môže byť „rokom implementácie“ kľúčových iniciatív, ktoré sú dôležité pre obe naše krajiny.

Slovensko sa napríklad dôsledne pripravuje na svoje prvé predsedníctvo v Rade EÚ. Je to pre Slovensko príležitosť viesť rokovania medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ o riešení otázok, akými sú energetická únia a energetická bezpečnosť, dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP), zamestnanosť a konkurencieschopnosť, a tiež jednotný digitálny trh.

V čase, keď Slovensko prevezme predsedníctvo EÚ, sa bude vo Varšave konať summit NATO, kde Slovensko spolu so svojimi spojencami a partnermi znovu potvrdia záväzok kolektívnej obrany, ako aj pripravenosť NATO naďalej brániť všetkých spojencov proti akejkoľvek hrozbe.

Na Slovensku tento rok vznikne aj Základňa pre styčný integračný tím NATO (NFIU), ktorá vytvorí nové platformy spolupráce. Uplatnením týchto priorít zahraničnej politiky nám Slovensko pomôže dosiahnuť náš cieľ – celistvú, slobodnú a mierovú Európu.

V roku 2016 čakajú oba naše štáty dôležité voľby a v obidvoch už prebiehajú predvolebné kampane. V ich priebehu musíme mať všetci na pamäti demokratické hodnoty, na ktorých boli naše krajiny založené, a vyhýbať sa šíreniu nezodpovedných posolstiev, ktoré môžu vytvárať priestor pre netoleranciu a nenávisť. Ako povedal prezident Obama, je zodpovednosťou nás všetkých odmietnuť diskrimináciu, keďže štiepenie spoločnosti je v rozpore s našimi hodnotami a nahráva do karát extrémistom.

Dúfame, že v boji proti korupcii nastane skutočný posun. Minulý rok Slovensko prijalo protikorupčný akčný plán, ktorý bol formulovaný ako reakcia na aktivity podnikateľov združených v Iniciatíve za vládu zákona a tiež druhý národný akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na podporu transparentnosti a dobrého spravovania spoločnosti. Vítame tiež, že Súdna rada nedávno schválila nový etický kódex, ktorý však musí byť náležite implentovaný a vynútiteľný.

Tieto kroky boli veľmi dôležité, ale rozhodujúca bude ich implementácia. Ak sa rok 2016 stane „rokom implementácie“ týchto iniciatív, výsledkom budú silnejšie demokratické inštitúcie a lepšie podnikateľské prostredie, ktoré pritiahne ďalších zahraničných investorov, čo prispeje k prosperite Slovenska.

Je skutočne privilégiom mať partnera, s ktorým spoločne zvládame čeliť závažným problémom sveta. Výsledkom našej spolupráce v roku 2015 boli dobré nápady, rastúca prosperita a tvorivé plány pri riešení spoločných výziev. Nech je rok 2016 rokom ešte lepšej implementácie a silnejšieho partnerstva medzi našimi krajinami.