Skvapalnený plyn môže zvýšiť diverzifikáciu energetických zdrojov na Slovensku

Májové zasadnutie Rady pre energetiku medzi USA a EÚ zdôraznilo zásadnú spojitosť energetickej diverzifikácie a bezpečnosti. Rada predovšetkým podčiarkla význam transatlantickej spolupráce pre zlepšenie energetickej diverzifikácie v Európe a zaistenie adekvátnych alternatív energetických surovín, ich dodávateľov a trás. V roku 2013 približne štyridsať percent plynu spotrebovaného v EÚ pochádzalo z Ruska. Priveľa členských štátov EÚ, Slovensko nevynímajúc, je naďalej silne závislých na dodávkach energie z Ruska.

Aby si Európa zaistila energetickú bezpečnosť do budúcnosti, potrebuje hľadať alternatívne zdroje energie a obmedziť tak závislosť na jedinom dodávateľovi. Skvapalnený zemný plyn známy pod skratkou LNG dokáže poskytnúť flexibilitu, bezpečnosť a výhodnú cenu akú Európa potrebuje, a práve v tom môžu Spojené štáty Európe pomôcť. V apríli sme v meste Sabine Pass v Louisiane otvorili prvý americký terminál určený na export LNG a prvá dodávka amerického skvapalneného plynu nedávno dorazila do portugalského Lisabonu. Spojené štáty sú tak pripravené stať sa jedným z najväčších vývozcov LNG a sú pripravené dodávať ho krajinám, ktoré sú v súčasnosti závislé na jedinom dodávateľovi.

Rozvíjaním projektov na báze skvapalneného plynu môžeme posilniť energetickú bezpečnosť USA, ako aj našich partnerov a spojencov na celom svete. Európska únia sa musí rozhodnúť, či chce byť čoraz závislejšia na jednom zdroji plynu cez plánovaný plynovodo Nord Stream II, alebo chce svoje energetické zdroje diverzifikovať. Projekty ako Nord Stream II nielenže maria snahu o diverzifikáciu zdrojov energie, ale navyše znižujú vyjednávaciu silu Európy pri rokovaniach o jej cenách.

Slovensko, predsedajúca Krajina Rady EÚ, uvádza medzi svojimi prioritami aj vytvorenie energetickej únie. Má tak jedinečnú príležitosť urobiť dôležité kroky smerom k vytvoreniu skutočne integrovaného energetického trhu v EÚ. Zvláštny vyslanec Ministerstva zahraničných vecí USA a koordinátor pre medzinárodné energetické vzťahy Amos Hochstein prvýkrát otvoril na Slovensku debatu o potenciáli LNG počas neformálneho zasadnutia európskych ministrov energetiky v Bratislave minulý mesiac. Dodávky LNG pomôžu Slovensku a Európe dosiahnuť väčšiu energetickú diverzifikáciu, obmedziť závislosť na jedinom dodávateľovi, zaistiť energetickú bezpečnosť, a zároveň posilniť solidaritu v rámci EÚ a americko-európsku spoluprácu v oblasti energetiky.