Komisia J. Fulbrighta Obsadzuje pozíciu výkonnej riaditeľky/riaditeľa