Spoločné vyhlásenie na podporu práv LGBTI ľudí

U.S. and LGBTI flagsAko členovia medzinárodného spoločenstva vnímame obhajobu dodržiavania ľudských práv ako základný aspekt našej práce, nášho poslania a nášho sveta. Pripomíname si vyhlásenie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, že každý sa narodil slobodný a rovný v dôstojnosti a v právach bez akéhokoľvek rozdielu. Presadzujeme zásady Charty základných práv Európskej únie, ktoré zahŕňajú zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie.

Podporujeme právo LGBTI a ostatných ľudí zúčastniť sa na pochodoch Pride v Bratislave dňa 30. júla 2016 a v Košiciach 3. septembra 2016, ktorých hlavným cieľom je prejaviť rešpekt všetkým členom spoločnosti bez ohľadu na sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. LGBTI Pride podujatia poukazujú na prínos LGBTI ľudí v spoločnosti. Počas pochodov si tiež pripomíname obete násilia proti LGBTI na celom svete. Dúfame, že každoročné Pride pochody prispejú k pozitívnym zmenám v  spoločenských postojoch a k budovaniu inkluzívnej spoločnosti, ktorá prináša osoh všetkým.  Berúc na vedomie ťažkosti, s ktorými sa LGBTI komunita ešte stále stretáva, uznávame snahu zabezpečiť ochranu základných práv pre každého v Slovenskej republike vrátane LGBTI ľudí, v súlade s  Celoštátnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej Republike  prijatou minulý rok.

Povzbudzujeme všetkých členov spoločnosti, aby rešpektovali zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie a zabezpečili plnú a rovnocennú ochranu ľudských práv LGBTI ľudí.

Signatári:

Veľvyslanectvo Austrálie

Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva

Veľvyslanectvo Kanady

Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva

Veľvyslanectvo Fínska

Veľvyslanectvo Francúzska

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Veľvyslanectvo Chorvátska

Veľvyslanectvo Írska

Veľvyslanectvo Izraela

Veľvyslanectvo Luxemburského veľkovojvodstva

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva

Veľvyslanectvo Nového Zélandu

Veľvyslanectvo Rakúska

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických

Veľvyslanectvo Španielska

Veľvyslanectvo Švédskeho kráľovstva

Veľvyslanectvo Švajčiarska

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku