Spoločná tlačová správa zo stretnutia Chargé d‘Affaires Liama Wasleyho a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, ktoré sa uskutočnilo

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter a Chargé d‘Affaires USA Liam Wasley rokovali o zmenách predpisov SR a USA, ktoré výrazne podporia trans-atlatnickú spoluprácu.

Od 1. januára 2016 sa predlžuje maximálna platnosť amerických víz pre pracovné pobyty občanov SR z dvoch na najviac päť rokov. Zároveň sa predlžujú aj povolenia na pobyt občanov USA, ktorí pracujú na Slovensku. „Takéto povolenie sa môže udeliť až na päť rokov, čím sa celý proces žiadania zjednoduší. Pobyt a povolenie na zamestnanie si tak už nemusia vybavovať každé dva roky,“ vysvetľuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Minister Richter a Chargé d‘Affaires Wasley sa na zdvorilostnej návšteve zhodli, že zmena prinesie úsporu času aj zdrojov pre občanov oboch krajín. „Vítame tento krok, pretože napomôže slovenským a americkým firmám k inováciám a zdieľaniu nápadov a skúseností,“ hovorí Chargé d‘Affaires Liam Wasley.

Na stretnutí minister Richter a Chargé d‘Affires Wasley tiež diskutovali o medzinárodných osvojeniach a podnikaní.