Spoločné stanovisko ku medzinárodnému dňu boja proti korupcii

Korupcia je mimoriadne nákladná. Podľa Svetového ekonomického fóra spotrebuje viac ako 5% svetového HDP. Vedie k plytvaniu a neefektívnemu využívaniu verejných zdrojov, zvyšuje náklady na podnikanie, odrádza zahraničných investorov a oslabuje dôveru verejnosti k štátnym inštitúciám. Na zvýšenie povedomia o škodlivých účinkoch korupcie vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 9. december za Medzinárodný deň boja proti korupcii.

Slovensko urobilo za posledný rok niekoľko krokov v boji proti korupcii, vrátane prijatia protikorupčného akčného plánu, ktorý bol formulovaný ako reakcia na aktivity podnikateľov združených v Iniciatíve za vládu zákona. Ďalším krokom bolo prijatie druhého národného akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na podporu transparentnosti a dobrého spravovania spoločnosti. Tieto kroky vítame, ale kľúčovou je ich implementácia, ako je boj proti korupcii aj vo všetkých našich krajinách. V poslednej dobe sme videli viacero prípadov, kedy boli ľudia obvinení či odsúdení za korupciu, pričom išlo aj o súčasných a bývalých vládnych úradníkov, ale občania Slovenska stále čakaju na chytenie „veľkých rýb“. Súdnictvo a prokuratúra by mali prijať nové podrobné a vynútiteľné etické kódexy obsahujúce, ktoré by zvýšili profesijné štandardy a obnovili dôveru verejnosti v právny systém. Mimovládne organizácie a médiá zohrávajú v demokratických spoločnostiach dôležitú kontrolnú úlohu – sú spojencom a nemožno ich ignorovať. Nakoniec, ocenenie Biela vrana nám každoročne pripomína aký vplyv môže mať jednotlivec, ktorí odmietne mlčať o neprávosti. Dúfame, že títo statoční muži a ženy budú nasledovaniahodní aj pre ostatných.

Naše veľvyslanectvá, ktoré sú členmi diplomatickej pracovnej skupiny za právny štát na Slovensku, budú aj naďalej podporovať iniciatívy smerujúce k dobre spravovanej spoločnosti na Slovensku a koordinovať svoje svoje aktivity so širokým spektrom aktérov. Na Medzinárodný deň boja proti korupcii sme k nám pozvali novú iniciatívu – Štrngám za zmenu, ktorá je vytvorená zo štyroch popredných slovenských mimovládných organizácií, ktoré sa zameriavajú na dobre spravovanú spoločnosť. Jej zástupcovia nám odprezentujú svoj komplexný plán reformy vládnutia na Slovensku. Dúfame, že politické strany naprieč politickým spektrom zvážia prijatie týchto reforiem ako súčasť svojho volebného programu.. Domnievame sa, že boj proti korupcii je niečo, čo môžu podporiť všetci Slováci bez ohľadu na svoju politickú orientáciu a medzinárodná komunita je pripravená ich úsilie podporiť. Musíme zostať ostražití proti ničivému efektu korupcie, ktorá podkopáva dôveru, efektivitu, spravodlivosť a prosperitu, ktoré potrebujú zdravé demokratické spoločnosti.

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických