Štrngáme za zmenu

Za ostatný rok Slovensko podniklo v boji s korupciou niekoľko krokov, vrátane prijatia protikorupčného plánu a nového Národného akčného plánu v rámci Partnerstva pre otvorené vládnutie a schválenia nového etického kódexu pre sudcov. Sú to pozitívne kroky, no pretrvávajúca nízka dôvera občanov voči verejným inštitúciám naznačuje, že verejnosť má záujem o prijatie väčších reforiem.

Naše veľvyslanectvo patrí medzi hrdých podporovateľov občianskej iniciatívy Štrngáme za zmenu, na čele ktorej stoja štyri renomované slovenské mimovládne organizácie zamerané na dobré spravovanie spoločnosti. Iniciatíva Štrngáme za zmenu obsahuje dobre nastavený a nadstranícky legislatívny balíček reforiem, ktoré by mohla podporiť ktorákoľvek politická strana, politik či predstaviteľ vlády. Tento komplexný a detailný plán volá po posilnení nezávislosti prokuratúry a polície, zvýšení zodpovednosti sudcov, posilnení najvyššieho kontrolného úradu, aby si mohol plniť svoje povinnosti, obmedzení nenáležitých výhod verejným funkcionárom a zabezpečení transparentnosti všetkých schránkových firiem, ktoré sa zúčastňujú na verejnom obstarávaní.

Dúfame, že budúca slovenská vláda, bez ohľadu na jej zloženie, schváli tieto zmysluplné reformy s potenciálom zvýšiť dôveru verejnosti v slovenské štátne inštitúcie. Ak sa reformy podarí v plnej miere schváliť, budú pre Slovensko predstavovať aj citeľný ekonomický prínos, pretože prilákajú viac zahraničných investícií a vytvoria vyrovnané podmienky pre podnikanie na Slovensku. Tie sa zasa prejavia vo vytváraní pracovných miest, zlepšovaní služieb a vo zvýšenom príjme z daní, čo prispeje k zlepšeniu sociálnych služieb pre všetkých Slovákov. Sme naďalej presvedčení, že každý, kto sa dopustí korupcie, by sa mal za svoje skutky zodpovedať pred zákonom, a to bez ohľadu na vplyv a postavenie.

Keďže na Slovensku aj v Spojených štátoch amerických sa budú konať voľby, čaká nás vzrušujúci rok. Nabádame všetkých – či už nezávislých alebo podporovateľov ľavice či pravice, Slovákov aj Američanov – aby sa zapojili do demokratického procesu v tohtoročných voľbách a vyjadrili tak svoj názor. Naše veľvyslanectvo sa teší, že po voľbách bude pokračovať v spolupráci so slovenskou vládou na širokej škále spoločných záujmov.