InfoUSA Slovakia sa mení na American Spaces Slovakia

Prišiel čas zmeniť logo a predstaviť našu novú víziu. Nové americké centrá chcú byť voľne dostupné, moderné a technologicky vybavené priestory určené pre vzdelávanie, tvorenie a spájanie ľudí. Ich cieľom je vytvárať priestor na interakciu medzi miestnymi komunitami na Slovensku a Spojenými štátmi americkými. Navštívte nás v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach a zažite Ameriku s nami. Prvé takéto centrum sme otvorili v Košiciach pod názvom InfoUSA už v marci 2004, nasledovali InfoUSA centrá v Bratislave a v Banskej Bystrici. Ťaháme to spolu už viac ako 15 rokov a sme vám všetkým nesmierne vďační za vašu priazeň.