Informačný seminár ku grantovej výzve v Banskej Bystrici a Košiciach

Veľvyslanectvo USA na Slovensku poskytuje malé granty pre neziskové organizácie (MVO, vzdelávacie inštitície, think-tanky, kultúrne inštitúcie a pod.) ako aj pre angažovaných jednotlivcov s cieľom podporiť projekty zamerané na témy, ktoré sú v spoločnom záujme Slovenska a USA. Podrobnosti k Programu malých grantov sú dostupné na stránke https://sk.usembassy.gov/education-culture/public-affairs-section-grant-opportunities/small-grants-program/

Hľadáme projektové návrhy pre geograficky a demograficky rozmanité cieľové skupiny na Slovensku. Ak máte záujem o tento Program, navštívte jedno z našich informačných stretnutí v Banskej Bystrici alebo v Košiciach.

20.11.2019 o 15:00 hod.    Banská Bystrica, InfoUSA, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9

22.11.2019 o 09:00 hod.    Košice, InfoUSA, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10

Informačné stretnutia sa budú konať v anglickom jazyku, ale Vaše otázky môžete počas stretnutia položiť aj v slovenskom jazyku.

Registrácia na informačné stretnutia je nevyhnutná !!! Vyplňte prosím registračný formulár na adrese: https://www.surveymonkey.com/r/USInfoMeeting

Informácie nájdete aj na stránke https://sk.usembassy.gov/us-embassy-small-grants-program-info-events-in-banska-bystrica-and-kosice/.