Informácie pre cestujúcich do USA

BRATISLAVA — Vzhľadom na vyhlásenie prezidenta z 11. marca 2020, ktoré vstúpilo do platnosti 23:59 východoamerického letného času (EDT) 13. marca 2020, sa pozastavuje vstup do USA cudzincom, ktorí boli fyzicky prítomí v Schengenskom priestore kedykoľvek počas 14 dní pred ich vstupom alebo zamýšľaným vstupom do Spojených štátov.

Tak, ako je uvedené vo vyhlásení prezidenta, americkí občania, občania s trvalým pobytom v Spojených štátoch a ich najbližší rodinní príslušníci budú mať vstup do USA aj naďalej povolený.

Veľvyslanectvo  USA v Bratislave s okamžitou účinnosťou ruší procesné aktivity v súvislosti s vydávaním prisťahovaleckých a neprisťahovaleckých víz, pokiaľ nebude vyhlásenie prezidenta odvolané v plnom rozsahu.

Pre viac informácií sledujte náš Facebook a webstránku. Aktualizácie poskytneme hneď ako to bude možné. Prečítajte si tiež pravidelne aktualizovanú anglickú verziu tohto textu. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/