Oddelenia a úrady

  • Tlačové a kultúrne oddelenie
  • Politicko-ekonomické oddelenie
  • Úrad pridelenca obrany
  • Konzulárne oddelenie
  • Oddelenie hospodárskej správy