Pokyny pre dodávateľov na registráciu v SAM

Registračný process pre firmy

Aby ste mohli spolupracovať s vládou USA, musí sa najskôr vaša firma registrovať v Systéme pre Award Management (SAM). Táto požiadavka je povinná podľa US Federal Acquisition Regulations (FAR 4.11) pre všetkých dodávateľov s výnimkou zákaziek pod USD 30.000 udelených dodávateľom mimo USA.

Pred zápisom do SAM budete potrebovať číslo DUNS a NCAGE kód.  Informácie o spoločnosti v priebehu registračného procesu pre DUNS a NCAGE musia byť na 100 % zhodné, inak konečný zápis v registrácii SAM vytvorí chybové správy.

  1. DUNS registrácia

Prvým krokom je získanie čísla z Data Universal Numbering System (DUN). Získate jedinečné identifikačné číslo, ktoré má deväť znakov a je vydané spoločnosťou Dun Bradstreet (D & B).

O DUNS číslo môžete žiadať telefonicky na bezplatnej linke 1-866-705-5711 (USA). Slovenskí dodávatelia môžu požiadať o DUNS číslo slovenskú pobočku firmy BISNODE na stránke https://www.bisnode.sk/produkty/dun-bradstreet/duns-cislo/. Proces trvá zvyčajne 24 hodín, niekedy menej.

Veľmi dôležité je uviesť do žiadosti presnú adresu firmy, tak ako je uvedená v adekvátnom slovenskom registri firiem, či živností a potom rovnaký formát adresy použiť pri ďalších krokoch registrácie. Pri finálnom potvrdzovaní registrácie sa informácie párujú. Ak nebudú rovnaké, registrácia nebude potvrdená.

  1. NCAGE – komerčné a vládne jednotky (NCAGE), kód NATO

Ak chcete získať NCAGE prosím podajte žiadosť na web stránke https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx

Slovenskí dodávatelia sa môžu obrátiť priamo na Úrad pre obrannú štandardizáciu:

Ing. Stanislav Jalovičiar

štátny radca odboru kodifikácie

Úrad pre obrannú štandardizáciu,
kodifikáciu a štátne overovanie kvality
P.O.BOX 61
Martina Rázusa 7
911 01  Trenčín

tel.: 00421 960 338 920
e-mail: stanislav.jaloviciar@mil.sk, codify@mil.sk

web: www.uosksok.sk.

Zvyčajne NCAGE číslo obdržíte v priebehu 24 hodín.

Potom ako obdržíte NCAGE kód, musíte počkať, kým sa kód zobrazí v databáze: https://cage.dla.mil/Search

To môže trvať aj niekoľko dní.  Až keď je vaše číslo aktívne, pristúpte k registrácii v SAM.

  1. SAM Registrácia

Čo je SAM?

Systém pre správu zmlúv (SAM) je oficiálny internetový systém americkej vlády, ktorý konsoliduje viaceré databázy CCR/FedReg, ORCA a EPLS. Podrobné informácie o SAM sú k dispozícii stránke http://www.sam.gov.

Každý dodávateľ je zodpovedný za správnosť a aktuálnosť informácií uvedených v tejto databáze. SAM overuje informácie o dodávateľoch a zabezpečuje centrálnu databázu pre použitie vládnymi úradmi USA.

K registrácii budete potrebovať formálne určenie administrátora firmy. Tento list budete prikladať zoskenovaný do web formulára na stránke https://www.fsd.gov/fsd-gov/home.do.

Pre registráciu prejdite na SAM internetový portál http://www.sam.gov a zvoľte „Create A User Account“  a vytvorte si užívateľský účet. Pri registrácii budete potrebovať číslo DUNS a NCAGE kód (pozri ďalšie informácie uvedené vyššie). Registrácia si vyžiada nejaký čas, prosime Vás preto o vašu trpezlivosť. Ak budete mať problém s uvádzaním údajov, môžete sa obrátiť na Veľvyslanectvo USA cez e-mailovú adresu: GSO_Bratislava@state.gov, alebo napísať priamo na SAM help desk: samhelp@dnb.com.

Formát listu a inštrukcie nájdete na vpravo v boxe „Súbory na stiahnutie“

Vašu registráciu v SAM.gov je potrebné aktualizovať každých 12 mesiacov. Kedykoľvek sa štatút vašej spoločnosti zmení, je potrebné váš firemný profil aktualizovať bez meškania na webových stránkach SAM.