Pokyny pre dodávateľov na registráciu v SAM

Pokyny pre dodávateľov – Registrácia dodávateľa v SAM

Registračný proces pre firmy

Aby ste mohli spolupracovať s vládou USA, musí sa najskôr vaša firma registrovať v Systéme pre Award Management (SAM). Táto požiadavka je povinná podľa US Federal Acquisition Regulations (FAR 4.11) pre všetkých dodávateľov s výnimkou zákaziek pod USD 30.000 udelených dodávateľom mimo USA.

1. SAM Registrácia

Čo je SAM? Systém pre správu zmlúv (SAM) je oficiálny internetový systém americkej vlády, ktorý konsoliduje viaceré databázy CCR/FedReg, ORCA a EPLS. Podrobné informácie o SAM sú k dispozícii stránke www.sam.gov.
Každý dodávateľ je zodpovedný za správnosť a aktuálnosť informácií uvedených v tejto databáze. SAM overuje informácie o dodávateľoch a zabezpečuje centrálnu databázu pre použitie vládnymi úradmi USA.

2. NCAGE – komerčné a vládne jednotky (NCAGE), kód NATO

Pred zápisom do SAM budete potrebovať číslo NCAGE kód.  Informácie o adrese spoločnosti v priebehu registračného procesu v SAM a NCAGE musia byť na 100 % zhodné, inak konečný zápis v registrácii SAM vytvorí chybové správy.

Slovenskí dodávatelia sa môžu požiadať o NCAGE cez Úrad pre obrannú štandardizáciu podľa inštrukcií na stránke: http://www.uosksok.sk/?page=X174_SK&odbor=3_SK

Úrad pre obrannú štandardizáciu,
kodifikáciu a štátne overovanie kvality
P.O.BOX 61
Martina Rázusa 7
911 01  Trenčín

e-mail: codify@mil.sk
web: www.uosksok.sk.

Zvyčajne NCAGE číslo obdržíte v priebehu 24 hodín. Potom, ako obdržíte NCAGE kód, musíte počkať, kým sa kód zobrazí v databáze: https://eportal.nspa.nato.int/Codification/CageTool/home.

To môže trvať aj niekoľko dní.  Až keď je vaše číslo aktívne, pristúpte k registrácii v SAM.

3. SAM webova stranka

Pre registráciu v SAM prejdite na internetový portál www.sam.gov a postupuje podľa inštrukcií. Registrácia si vyžiada nejaký čas, prosime Vás preto o vašu trpezlivosť. Ak budete mať problém s uvádzaním údajov, môžete sa obrátiť na Veľvyslanectvo USA/Procurement Section, alebo napísať priamo na SAM help desk: www.fsd.gov.

4. Určenie administrátora SAM registrácie

Taktiež budete potrebovať formálne určenie administrátora firmy. Tento list budete prikladať zoskenovaný do web formulára na stránke www.fsd.gov. Na tejto stránke musíte byť prihlásený, aby ste mohli otvoriť “Create an Incident” a priložiť dokument. Formát listu a inštrukcie nájdete tu: SAM Administrator Letter Vzor.docx

Vašu registráciu v sam.gov je potrebné aktualizovať každých 12 mesiacov. Kedykoľvek sa štatút vašej spoločnosti zmení, je potrebné váš firemný profil aktualizovať bez meškania na webových stránkach SAM.