Oznamy a dokumenty o súťaži

V niektorých prípadoch je na internetovej stránke uvedený len zámer o projekte a dokumenty k súťaži sú zaslané elektronicky len tým dodávateľom, ktori prejavia o súťaž záujem.

V iných prípadoch sa publikujú aj dokumenty súťaže. Keď otvoríte stránku s uvedenou súťažou, alebo obdržíte dokumenty poslané e-mailom na základe žiadosti, nájdete elektronickú verziu dokumentov, ktoré obsahujú detaily projektu. Sú tam nasledovné dokumenty:

  • Sprievodný list (Invitation Letter): obsahuje základné informácie o súťaži, kontaktné údaje, prípadne informáciu o stretnutí pred termínom dodania ponúk a najneskorší termín akceptovania ponúk.
  • Štandardný formlulár (Standard Form 1449, 1442, alebo 18): uvádza sa v ňom meno a adresa firmy, celková cena projektu a meno a podpis zodpovenej osoby do príslušných častí – vyplňuje dodávateľ.
  • Hlavný dokument projektu (Solicitation) môže obsahovať nasledovné časti:
  1. cenovú časť – rozpis cenovej ponuky (vyplňuje dodávateľ) a detailný popis požadovaných služieb, resp. produktov, dodacie termíny a pod.
  2. nákupné ustanovenia vlády USA (Clauses),
  3. požiadavky na obsah a dokumentáciu k cenovej ponukye (Soliciation Provisions)
  4. faktory hodnotenia cenovej ponuky (Evaluation Factors)
  5. záruky a certifikácie (Representations and Certifications) – vyplňuje dodávateľ. Tu sa napr. uvádzajú informácie, či je firma registrovaná v USA, a či zamestnáva Amerických občanov, alebo občanov z iných krajín.
  6. prílohy ako nákresy a pod. (Attachments)

V prípade, že sa projekt týka našich budov, alebo bude v nich vykonávaná, bude sa vyžadovať od dodávateľa bezpečnostná previerka jeho zamestnancov. Táto podmienka nie je súčasťou súťaže, ale aplikuje sa pri udelení zmluvy, ak je to potrebné.

Veľvyslanectvo preferuje prijímanie ponúk v elektronickej verzii. Ponuky musia byť poslané na adresu: bratislavagsoquotes@state.gov

Papierová verzia ponuky je akceptovaná, len ak je na obálke výrazne označenie „Quote – Do Not Open”. Poštová adresa je:

Veľvyslanectvo USA/Contracting Officer
Hviezdoslavovo nám. 4
811 02 Bratislava

Aktuálne oznamy

Oznamy sú zverejňované v anglickom jazyku