Platobné a fakturačné podmienky

Vláda USA neuhrádza faktúry pred dodaním služieb. Všetky platby sa môžu uskutočniť až po dodaní tovaru alebo služieb.

Platba je uhradená v lokálnej mene, teda v Euro, alebo v USD elektronicky (Electronic Fund Transfer – EFT)

Podľa zákonov USA, Veľvyslanectvo USA robí úhrady platieb do 30 dni od dodania platnej faktúry.

Fakturačné údaje pre dodávateľov

IČO Veľvyslanectva je 308 45 785. DIČ neexistuje.

Pre zefektívnenie platieb, žiadame našch dodávateľov o nasledovné:

Faktúra musí obsahovať nasledovné údaje:

  1. Dátum vystavenia
  2. Meno a adresu firmy
  3. Kontaktné údaje a telefónne číslo firmy
  4. Mena uvedená na objednávke
  5. Ćíslo objednávky veľvyslanectva, formát je napr. 19L01022P0004, 19L01022Y0004 alebo 19L0102F0004 a pod.
  6. Pred poskytnutím služieb, alebo doručením tovaru sa ubezpečte, že ste obržali objednávku podpísanú vedúcim pracovníkom Obchodného oddelenia Veľvyslanectva USA. Veľvyslanectvo nemôže zaplatiť za služby alebo tovar, ak neexistuje objednávka. Iba po jej obdržaní môže dodávateľ vykonať službu, alebo doručiť tovar. Uistite sa, či množstvo a cena sú rovnaké, ako na objednávke. Dodávateľ nemôže prekročiť objednané množstvá. Ak je dodávateľ požiadaný prekročit objednané množstvá pracovníkom veľvyslanectva, musí to odmietnuť a požiadať o kontaktovanie vedúceho Obchodného oddelenia veľvyslanectva.
  7. Faktúry, ktoré nebudú spĺňať uvedené požiadavky, budú vrátené dodávateľovi na opravu do 7 kalendárnych dní od doručenia na Veľvyslanectvo.

Doručovacia adresa pre elektronickú verziu faktúr: bratislavabfo@state.gov

Poštová adresa:

Veľvyslanectvo USA/B F Office
Hviezdoslavovo nám. 4
811 02 Bratislava