Všeobecné informácie

Veľvyslanectvo USA v Bratislave v rámci nákupu podporuje otvorenú súťaž. Súťaž je zvyčajne založená na kombinácii nasledovných faktorov: finančná situácia dodávateľa, kvalita a hodnota produktov, porovnateľné ceny, dostupnosť tovaru a obchodná skúsenosť. Tieto faktory môžu mať rôznu dôležitosť pri jednotlivých nákupoch.

Obchodné oddelenie Veľvyslanectva USA je jediným pracoviskom, ktoré môže vystaviť objednávku na tovar alebo služby v mene vlády USA. Akékoľvek objednávky iných osôb sú považované za neoficiálne alebo súkromné a vláda USA nepreberá zodpovednosť za platby takýchto objednávok.

Veľvyslanectvo je povinné odovzdať dodávateľovi objednávku na tovar a služby (Purchase Order/Pettty Cash Order) v PDF verzii, alebo zmluvu (Contract) podpísanú zopovedným pracovníkom (Contracting Officer). Dodávateľ by nemal doručiť tovar alebo službu pred obdržaním formálnej objednávky. Vláda USA nesmie prebrať ani uhradiť tovar/služby bez platnej objednávky, alebo zmluvy.

Obchodná etika

Obchodné aktivity Veľvyslanectva USA musia byť vykonané v súlade s vyššie uvedenými podmienkami s úplnou nestrannosťou a bez preferenčného postupu. Zamestnanci veľvyslanectva nesmú priamo, alebo nepriamo žiadať akúkoľvek odmenu, dar, pomoc, pohostenie, pôžičku alebo čokoľvek v peňažnej hodnote od kohokoľvek, kto a) obchoduje, alebo chce obchodovať s veľvyslanectvom, alebo b) má záujmy, ktoré môžu ovplyvniť ziskanie zmluvy.

Očakávame, že dodávatelia Veľvyslanectva USA, ako aj ich zamestnanci, sú verní najvyšším etickým, právnym a morálnym zásadám v obchodných vzťahoch. Preto žiadame našich dodávateľov, aby rešpektovali zásady Veľvyslanectva USA a zdržali sa postupov, ktoré by mohli dostať našich zamestnancov do dilemy tým, že im budú ponúkať nevhodnú pohostinnosť alebo dary.