Obstarávanie

Veľvyslanectvo USA neustále hľadá dodávateľov s vysokou kvalitou služieb, inovatívnymi produktami, porovnateľnými cenami a s dodržaním dodacích termínov. Hľadáme dodávateľov, ktorí pridávajú hodnotu k obchodnému trhu a k rastúcim nárokom v obchodnej sfére.

Rozumieme dôležitosti vzťahov, ktoré vytvárame s našimi dodávateľmi a zmluvnými partnermi. Naším cieľom je vytvoriť obojstranne benefičné vzťahy, ktoré dovolia nám aj naším obchodným partnerom dosiahnuť navyššiu možnú úroveň kvality.

K dosiahnutiu obojstranného úspechu obchodu, sme pre vás pripravili niekoľko dôležitých procedurálnych krokov.

  1. Všeobecné informácie: Pravidlá a informácie o nákupe pre vládu USA.
  2. Pokyny pre dodávateľov na registráciu v SAM: Registrácia firmy, ktorá plánuje spolupracovať ako dodávateľ vlády USA, je prvým krokom nevyhnutným pre akceptovanie firmy vo výberových konaniach s predpokladanou hodnotou nad 30 000 USD a viac.
  3. Oznamy a dokumenty o súťaži
  4. Platobné podmienky: Dôležité informácie o fakturácii, ktoré môžu zefektívniť proces platby.