Kontakty

Všeobecné informácie

Veľvyslanectvo USA
P.O. Box 309
814 99 Bratislava
Slovak Republic

Telefón: +421-2-5443 3338

Tlačové a kultúrne oddelenie

Tlačové a kultúrne oddelenie
Veľvyslanectvo USA
P.O. Box 309
814 99 Bratislava
Slovak Republic

E-mail: contact_bratislava@state.gov
E-mail (Tlačové a kultúrne oddelenie): press_bratislava@state.gov

Ďalšie kontakty

Kontakty – Neprisťahovalecké víza
Kontakty – Prisťahovalecké víza
Kontakty – Služby pre občanov USA