Kontakty

Všeobecné informácie

Veľvyslanectvo USA
P.O. Box 309
814 99 Bratislava
Slovak Republic

Telefón: +421-2-5443 3338 (neslúži pre informácie o vízach a cestovaní)

Informácie o neprisťahovaleckých vízach sú na internetovej stránke http://www.ustraveldocs.com/sk, alebo na telefónnom čísle centra služieb zákazníkom +421-2-3305-7000, ktoré je k dispozícii od pondelka do piatku okrem sviatkov od 09.00-17.00 h (miestneho času).

Tlačové a kultúrne oddelenie

Tlačové a kultúrne oddelenie
Veľvyslanectvo USA
P.O. Box 309
814 99 Bratislava
Slovak Republic

E-mail: contact_bratislava@state.gov
E-mail (Tlačové a kultúrne oddelenie): press_bratislava@state.gov

Ďalšie kontakty

Kontakty – Neprisťahovalecké víza
Kontakty – Prisťahovalecké víza
Kontakty – Služby pre občanov USA