Kľúčoví pracovníci

  • Zástupca veľvyslanectva Nicholas Namba
  • Larry Wright, Vedúci Politicko-ekonomického oddelenia
  • Tamara Sternberg-Greller, Vedúca Tlačového a kultúrneho oddelenia
  • Joshua Passer, Pridelenec obrany
  • Brian Janik, Vedúci Oddelenia bezpečnosti
  • Eve Bentovim, Konzulka