Kľúčoví pracovníci

  • Zástupkyňa veľvyslanectva Natasha S. Franceschi
  • Jennifer Bosworth, Vedúci Politicko-ekonomického oddelenia
  • David Duerden, Vedúci Tlačového a kultúrneho oddelenia
  • Gregory Christiansen, Pridelenec obrany
  • Todd Wallace, Vedúci Oddelenia bezpečnosti
  • Emily Teickenson, Konzul