Kľúčoví pracovníci

  • Zástupkyňa veľvyslanectva Natasha S. Franceschi
  • Ralan Hill, Vedúci Politicko-ekonomického oddelenia
  • David Duerden, Vedúci Tlačového a kultúrneho oddelenia
  • LTC Jakub Andrews, Pridelenec obrany
  • Jesse Thomas, Vedúci Oddelenia bezpečnosti
  • Matthew Pierson, Konzul