Kľúčoví pracovníci

  • Zástupca veľvyslanectva Nicholas Namba
  • Jennifer Bosworth, Vedúca Politicko-ekonomického oddelenia
  • Tamara Sternberg-Greller, Vedúca Tlačového a kultúrneho oddelenia
  • Casey Shuff, Pridelenec obrany
  • Todd Wallace, Vedúci Oddelenia bezpečnosti
  • Emily Teickenson, Konzul