Veľvyslankyňa Bridget Brink

Veľvyslankyňa Bridget Brink prišla na Slovensko v auguste 2019.

Bridget A. Brink, kariérna diplomatka a členka Senior Foreign Service zložila 1. júla 2019 prísahu slúžiť ako americká veľvyslankyňa v Slovenskej republike. V rokoch 2015-2018 pracovala ako zástupkyňa tajomníka na Úrade európskych a eurázijských záležitostí. Bola zodpovedná za oblasť východnej Európy, Kaukazu a zaoberala sa regionálnymi konfliktami v Európe. V rokoch 2014-2015 bola zástupkyňou veľvyslanca v Taškente v Uzbekistane.

Veľvyslankyňa Bridget Brink – viac informácií