Veľvyslanectvo USA Bratislava

Veľvyslanectvo USA v Bratislave povzbudzuje ďalšiu integráciu Slovenska do západných inštitúcií, najmä do NATO, OECD a EÚ, a podporuje pokračujúcu hospodársku a politickú reformu na Slovensku.

Tím veľvyslanectva:

  • Vysvetľuje a obhajuje postoje vlády Spojených štátov amerických k bilaterálnym a multilaterálnym otázkam
  • Vláde Spojených štátov amerických predkladá správy a vysvetlenia týkajúce sa podmienok na Slovensku a postojov Slovenska k otázkam, ktoré sú predmetom záujmu
  • Podporuje obchodné záujmy Spojených štátov amerických a povzbudzuje vytváranie lepšieho podnikateľského prostredia
  • Poskytuje ochranu americkým občanom v zahraničí a rôzne dokumentárne služby občanom USA aj iných krajín
  • Pomáha uskutočňovať výmeny v oblasti vzdelávania a kultúry a výmeny odborníkov medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskom.